Citáty o svetle


Jane Austen foto
Jane Austen 16
anglická autorka románov 1775 – 1817
„O ktorej zo svojich najdôležitejších maličkostí vám mám porozprávať najprv?“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 11
švajčiarsky psychiater a psychoterapeut, ktorý založil an... 1875 – 1961
„Ako sme tomu porozumeli, jediným zmyslom ľudskej existencie je zapaľovať svetlo v temnotách obyčajného bytia.“


Bertolt Brecht foto
Bertolt Brecht 66
nemecký básnik, dramatik, divadelný režisér 1898 – 1956
„Never svojim očiam. Never svojim ušiam. Vidíš tmu. Snáď je to svetlo.“

Marcus Fabius Quintilianus foto
Marcus Fabius Quintilianus 26
staroveký rímsky rétor 35 – 96
„Svetlo je jasnejšie v tme.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„V Máriinom svetle Cirkev číta na tvári ženy odraz krásy, ktorá je zrkadlom najvyšších citov, ktorých je schopné ľudské srdce: plnosť darovania sa v láske, sila, ktorá vie zniesť najväčšie bolesti, bezhraničná dôvera, neúnavná pracovitosť, schopnosť spájať prenikavú intuíciu so slovami podpory a povzbudenia.“

 František z Assisi foto
František z Assisi 20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226
„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“

Jon Zborsk foto
Jon Zborsk 6
slovenský dramatik, protestantský kňaz, spisovateľ a ríms... 1812 – 1876
„Múdry, svetlom rozumu svojho vedený, pozná všetkých hlúpych jediný. Všetci hlúpi jedného - nepoznajú múdreho.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 65
učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 – 1670
„Treba sa vystríhať toho, aby sme sa niekedy nespokojovali svetlom odrazeným a nezanedbávali svetlo prvotné, čiže priamo dopadajúce. Ak sa totiž k nemu správame príliš nedbalo, môžeme ho stratiť.“


Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 292
francúzsky spisovateľ 1799 – 1850
„Ak sa deti pozrú očami prvýkrát, usmievajú sa. Ak sa zmocní dievčaťa prirodzený cit, usmieva sa, ako sa usmievala vo svojom detstve. Ak je svetlo prvou láskou života, či potom láska nie je svetlo srdca?“

„Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí naznačí, že srdce je doma.“

Kurt Cobain foto
Kurt Cobain 23
americký hudobník a umelec 1967 – 1994
„Bez svetiel je to menej nebezpečné.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 – 1944
„Vybudovať loď neznamená tkať plachty, kovať klince, študovať hviezdy, ale prebudiť lásku k mori, ktoré je jedno a v ktorého svetle už niet rozporov, ale len spoločenstvo lásky.“


Carlos Castaneda foto
Carlos Castaneda 3
peruánsky americký autor 1925 – 1998
„Hľadať slobodu, to je jediná hnacia sila, ktorú poznám. Slobodu odletieť tam do tej nekonečnosti. Slobodu rozplynúť sa, zodvihnúť sa, byť ako planúca svieca, ktorá žiari proti svetlu miliard hviezd a aj napriek tomu zostáva nedotknutá, pretože nikdy nepredstierala, že je niečím väčším než tým, čím naozaj je, totiž obyčajnou sviečkou. “

Archibald Joseph Cronin foto
Archibald Joseph Cronin 8
škótsky románopisec a lekár 1896 – 1981
„Úsmev je lacnejší ako elektrina a dáva viacej svetla.“

Laco Novomeský foto
Laco Novomeský 27
československý člen slovenskej národnej rady, člen českos... 1904 – 1976
„Tma, ktorú z diaľky bielym svitom klame/ pod čiernym nebom zatemnených hviezd, pristane smútku usúžených miest,/ jak temné závoje, alebo temno samé./ A v tej tme samo zdanie svetla kriesi,/ jak čiara na tabuli prebíja sa ňou./ To slepý čas, ach, slepý čas sa šmátre jeseňou,/ opretý o palicu bielej brezy"L. Novomeský, Breza v noci, 1941“

Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 31
nositeľ Nobelovej ceny za mier 1875 – 1965
„Optimista je človek, ktorý vidí všade zelené svetlo, pokým pesimista vidí všade červené... Skutočne múdry človek je farboslepý.“

Obrázky s citáty o svetle