Carlo Carretto citáty

Carlo Carretto foto

50   51

Carlo Carretto

Dátum narodenia: 2. apríl 1910
Dátum úmrtia: 4. október 1988

Carlo Carretto kresťanský spisovateľ.


„Láska, ktorá má požiadavky, bude sa nás vypytovať zvnútra, bude nás znepokojovať, zarmucovať, vyvedie nás z rovnováhy, bude nás obťažovať, odhalí naše povrchnosti, ale nakoniec nás vyvedie na svetlo.“

„Z posledného miesta budeme lepšie posudzovať veci, lepšie chápať tých, ktorí trpia a pre ktorých chceme pracovať. A nezatratiť sa z našej strany znamená - pochopiť. Pochopiť, že sa neslobodno zahrávať alebo opovrhovať láskou. Pochopiť znamená uvedomiť si, že naša pýcha spôsobuje rany okolo nás, že naše lakomstvo zapríčiňuje niekomu hlad, že naše hýrenie robí niekoho iného nástrojom a oberá ho o slobodu.“


„Láska je syntézou kontemplácie a činu, je vláknom spájajúcim nebo so zemou, človeka s Bohom.“

„Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.“

„Boh sa neobáva toho, že ťa vidí plakať, lebo pozná hodnotu sĺz.“

„Umieraním pochopíš tajomstvo. Ale pochopíš ho len vtedy, ak budeš umierať z lásky.“

„Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik na modlitbu, bolesť na úkon lásky.“

„Keby Boh nejestvoval, museli by sme si ho vymyslieť, pretože bez neho a toho, čo predstavuje, nedokážeme žiť a už pri prvých nárekoch či prvých krokoch máme problémy. Bez viery v Boha by to bolo ako bývať v dome bez strechy alebo čítať bez svetla.“


„Boh nehľadí príliš na detaily. Pre neho je dôležité, aby zachránil svoje dieťa, a dosiahne to tým, že si poslúži utrpením. Niekedy si poslúži ešte tvrdšími vecami. Je strašná Božia láska, keď sa postaví na cestu našej spásy. Trhá nás, drví, len aby sme sa nezatratili.“

„Božia vôľa sa plní aj napriek nám a ... niekedy aj s nami.“

„Keby človek nemal bolesť, keby sa nepohyboval v medziach utrpenia, ťažko by nastúpil cestu spásy.“

„Ježiš tým, že žil, ako žil, vlastnými rukami premohol zlo, a tým, že zomrel, ako zomrel, premohol smrť. Ukázal nám, ako si máme počínať, aby sme aj my premáhali zlo a ničili smrť.“


„Keby nás Boh nenechal trpieť, prešli by sme životom a nič by sme nepochopili.“

„Keby nás Boh nenechal trpieť, prešli by sme životom, a nič by sme nepochopili.“

„Ak sa Božie kráľovstvo splní, splní sa len v slobode lásky, v bezpodmienečnej voľbe dvoch prijať spoločný plán. Božie kráľovstvo nie je nanútené, je to voľba. A ako bol Bohu vlastný úkon lásky, tak je človeku vlastné prijať ho.“

„Blažení mučeníci, pretože svojou prítomnosťou a svojím mučeníctvom priamo kričíte ľuďom cestu spásy a lásky.“

Podobní autori