„Keď Ježiš hľadá človeka, zostupuje. Zostúpi vo vtelení a stane sa otrokom; zostúpi pri večeri a stane sa chlebom; zostúpi medzi ľudí a stane sa posledným z nich. Ježišovo miesto je to posledné: Betlehem, Nazaret, Kalvária.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. Histórie
Carlo Carretto fotka
Carlo Carretto48
taliansky katolícky spisovateľ 1910 - 1988

Podobné citáty

Fulton J. Sheen fotka
Sv. Ján Zlatoústy fotka
Julien Green fotka
O`Henry fotka
Tomáš Kempenský fotka
Octavia E. Butler fotka
Matka Tereza fotka
Alfred Hitchcock fotka
Albert Einstein fotka

„Štát je tu pre ľudí, a nie ľudia pre štát.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Isaac Newton fotka

„Človek sa musí rozhodnúť buď nič nové nevytvoriť, alebo sa stať otrokom, aby nové obhájil.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

Matka Tereza fotka
Joachim Meisner fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Blaise Pascal fotka

„To posledné, čo sa človek v živote naučí, je - čo dať na prvé miesto.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Jean Paul fotka
Thomas Carlyle fotka

Súvisiace témy