Fulton J. Sheen citáty

Fulton J. Sheen foto

26   18

Fulton J. Sheen

Dátum narodenia: 8. máj 1895
Dátum úmrtia: 9. december 1979

Fulton John Sheen americký arcibiskup.


„Na dobré manželstvo sú potrební traja: on, ona a Boh.“

„Po moste v Paríži kráča človek a chce spáchať samovraždu. Hovorí si: Ak stretnem človeka, ktorý mi dá nádej, nezabijem sa. Ak mi u nedá skočím. Čo urobí, ak sa stretne s tebou?“


„Ak chcete nájsť na tejto zemi pravé náboženstvo, hľadajte také, ktoré nevychádza dobre so svetom. Náboženstvo, ktoré vychádza dobre so svetom a svet ho prijíma, je svetské. To, ktoré so svetom dobre nevychádza, pochádza z iného sveta, čo znamená, že je božské.“

„Keď sa láska vytráca z nášho života, začíname váhať, či má zmysel, aby sme sa zmenili.“

„Pyšní sa odmietajú skloniť, a preto sa nestretnú s božskou podstatou. Ale tí, ktorí sú ochotní riskovať ohnutie svojho ja a idú do jaskyne, nájdu Dieťa, ktoré stvorilo tento svet.“

„Mladosť je blízkosť k prameňu života. Teda čím bližšie sa dostaneme k Bohu, tým sa stávame mladšími.“

„V kráľovstve lásky nejestvujú roviny. Buď stúpaš nahor, alebo klesáš dolu.“

„V našom svete je veľké množstvo choromyseľných ľudí. Jednoducho omieľajú staré omyly a dávajú im nové nálepky. Niektoré staré omyly vyhlasujú teda za nové poznatky, a to iba preto, lebo nepoznajú ich dávny charakter.“


„Keď vezmeme obraz a skúmame ho pri sviečke, ostrosť sa nám zdá dobrá a farby vhodne zvolené. Ak obraz vynesieme na slnečné svetlo, vystúpia na povrch všetky jeho nedostatky. Keď sa porovnávame s inými ľuďmi, zdá sa nám, že sme dobrí. Ak sa však porovnáme s Bohom, nie sme ničím.“

„Svätosť znamená nielen to, že Kristus je vo mne, ale aj to, že ja ho sprostredkúvam iným. Mojím pričinením milujú ľudia Krista, a keď hľadia na mňa, uvidia vo mne Krista.“

„Veľkí vedci sú začínajúcimi teológmi, lebo tú istú zvedavosť, ktorá ich vedie k poznaniu druhotných príčin, Cirkev premieňa tým, že ich vedie k poznaniu prvej príčiny, ktorou je Boh.“

„Podobne ako jestvuje transplantácia obličky či srdca, poznáme, aj transplantáciu zásluh, modlitieb a obetí z jedného člena Cirkvi na druhého. Dôvodom je vyliečenie tých členov Cirkvi, ktorí sú anemickí. Žijeme v desaťročí, ktoré potrebuje nápravu viac ako hociktoré iné desaťročie v minulosti za posledných sto rokov. My sme však zlyhali v jej hľadaní.“


„Počas každej svätej omše sa v čase premenenia pozerá na nás nebeský Otec cez svojho Syna. Vidí nás ružovými okuliarmi. Vtedy sme milovaniahodní, dokonalí... Je to pre nás mimoriadna chvíľa vzťahu k Bohu Otcovi prostredníctvom Krista.“

„Oči niektorých ľudí sú naplnené prachom sveta, takže nemôžu vidieť Božiu milosť vo svojich dušiach. Svet ich považuje len za ďalší ekonomický problém. Nebeský Otec ich považuje za milovaných synov a dcéry, v ktorých má zaľúbenie.“

„Keď prišiel Kristus na túto zem, k jasličkám si k nemu našli cestu len dva typy ľudí - veľmi jednoduchí a veľmi vzdelaní:“

„Keď bol Kristus pribitý na kríž, satan mal poslednú príležitosť, aby sa postavil proti krížu: ,Kráľ Izraela, zostúp z kríža.´ Ježiš z kríža nezostúpil. Zostupovať z neho je ľudské. Ostať na ňom visieť je však znakom božstva.“

Podobní autori