Fulton J. Sheen citáty

Fulton J. Sheen foto

26   17

Fulton J. Sheen

Dátum narodenia: 8. máj 1895
Dátum úmrtia: 9. december 1979

Fulton John Sheen americký arcibiskup.

Citáty Fulton J. Sheen


„Po moste v Paríži kráča človek a chce spáchať samovraždu. Hovorí si: Ak stretnem človeka, ktorý mi dá nádej, nezabijem sa. Ak mi u nedá skočím. Čo urobí, ak sa stretne s tebou?“

„Na dobré manželstvo sú potrební traja: on, ona a Boh.“


„Ak chcete nájsť na tejto zemi pravé náboženstvo, hľadajte také, ktoré nevychádza dobre so svetom. Náboženstvo, ktoré vychádza dobre so svetom a svet ho prijíma, je svetské. To, ktoré so svetom dobre nevychádza, pochádza z iného sveta, čo znamená, že je božské.“

„Pravé dobro nie je iba cnosťou a radosťou, ale aj zbraňou v boji, oveľa silnejšou ako je násilie.“

„Život je plný romantizmu a nadšenia, keď má všetko prevyšujúci cieľ: byť za jedno so Životom, Pravdou a Láskou, ktorou je Boh. Život je hodný žitia, keď žijeme každý deň tak, aby sme boli bližšie k Bohu.“

„Veľkosť je vlastnosť srdca, mysle a duše, ktorou človek neovláda natoľko prílivy mora ako prílivy svojej vášne.“

„V kráľovstve lásky nie sú roviny: buď ideš hore, alebo dole.“

„Len zranení ľudia vedia, ako obviazať rany.“


„V Spojených štátoch niet ani sto ľudí, ktorí nenávidia Katolícku cirkev, ale sú ich milióny, ktorí nenávidia to, čo myslia, že Katolícka cirkev je. There are not over a hundred people in the United States who hate the Catholic Church. There are millions, however, who hate what they wrongly believe to be the Catholic Church. (angl.)“

„Náš Pán tri hodiny trpel na kríži, ktorým nás vykúpil, ale 30 rokov poslúchal. A poslúchal len preto, aby svet spoznal cenu poslušnosti.“

„Začiatok obrátenia je začiatkom rozvoja, vzrastu. Byť hriešnikmi, to je naše nešťastie, ale byť si toho vedomí, to je naša nádej.“

„Boh nie je kdesi hore. Berie si nové telo - tvoje vlastné, aby pokračoval vo vykúpení sveta.“


„Človek, ktorý chce spáchať samovraždu, si hovorí: ´Ak stretnem človeka, čo mi dá nádej, nezabijem sa.´ Tento človek stretne Teba...“

„Keď bol Kristus pribitý na kríž, satan mal poslednú príležitosť, aby sa postavil proti krížu: ,Kráľ Izraela, zostúp z kríža.´ Ježiš z kríža nezostúpil. Zostupovať z neho je ľudské. Ostať na ňom visieť je však znakom božstva.“

„Keď prišiel Kristus na túto zem, k jasličkám si k nemu našli cestu len dva typy ľudí - veľmi jednoduchí a veľmi vzdelaní:“

„Keď sa láska vytráca z nášho života, začíname váhať, či má zmysel, aby sme sa zmenili.“

Podobní autori