„Náš Pán tri hodiny trpel na kríži, ktorým nás vykúpil, ale 30 rokov poslúchal. A poslúchal len preto, aby svet spoznal cenu poslušnosti.“

— Fulton J. Sheen

Fulton J. Sheen foto
Fulton J. Sheen26
katolícky biskup a televízny moderátor 1895 - 1979
Reklama

Podobné citáty

Giovanni Bosco foto
Henry Ford foto
Reklama
Vladimír Mečiar foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Karel Čapek foto
 Aristoteles foto

„Zlí ľudia poslúchajú zo strachu; dobrí z lásky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Citát „Vidieť svet v zrnku piesku a nebo v divokej kvetine, Držať nekonečno vo svojej dlani a večnosť v hodine“
William Blake foto
Páter Pio foto
Reklama
Henry David Thoreau foto
Abraham Lincoln foto
Jean Jacques Rousseau foto
Raniero Cantalamessa foto
Reklama
Štefan Žáry foto
William Shakespeare foto
William Shakespeare foto
Citát „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“
 Ján Pavol II. foto
Ďalší