John Galsworthy citáty

John Galsworthy foto

49   2

John Galsworthy

Dátum narodenia: 14. august 1867
Dátum úmrtia: 31. január 1933

John Galsworthy [Gólzvérzi] bol anglický prozaik a dramatik.

Pochádzal z bohatej rodiny a touto vrstvou sa zaoberal vo svojich dielach. Patril ku kritikom bohatých ľudí. Vyštudoval Oxfordskú univerzitu, odbor námorné právo . Právnickej praxi sa však nikdy nevenoval. Svoju prvú publikáciu From the Four Winds was Galsworthy's publikoval v roku 1897, išlo o zbierku krátkych poviedok. Po štúdiách cestoval niekoľko rokov. Po smrti svojho otca zdedil značný majetok, ktorý mu umožnil byť finančne nezávislý a venovať sa iba literatúre.

Roku 1905 sa oženil so svojou sesternicou Adou Galasworthyovou. Roku 1932 získal Nobelovu cenu za literatúru.


„Nikto nenájde pravdu, ak nemá veľký pocit pokory. Ak chcete doplávať do stredu oceánu lásky, musíte sa zmenšiť na nulu.“

„Snaha o pravdu nepripúšťa používanie sily proti protivníkovi. Pretože to, čo sa jednému vidí ako pravda, môže byť pre druhého chybou.“


„Niektorí ľudia sa neboja smrti, ale boja sa drobných nepríjemností života.“

„Keď sa stretnú dvaja hypochondri, človek je chorý už z toho, že ich počul.“

„Človek činu prinútený veľa premýšľať je nešťastný, až kým preňho tento neprirodzený stav neskončí.“

„Buď ty sám zmenou, ktorú chceš vidieť uskutočnenú vo svete.“

„Aký je rozdiel pre mŕtvych, siroty a pre bezdomovcov v tom, či bolo šialené ničenie vykonané v mene totality, alebo vo svätom mene slobody alebo demokracie?“

„Hovoria, že som svätec, ktorý sa stráca v politike. Faktom je, že som politik, ktorý sa veľmi snaží, aby sa stal svätým.“


„Boh odpovedá na modlitbu svojím spôsobom, nie naším.“

„Cesta pravdy je aj cestou mieru. Človek, ktorý sa snaží nájsť pravdu, nemôže trvalo byť násilnícky.“

„Aj najtvrdšie vlákno sa roztaví v plameni lásky. Ak sa neroztaví, znamená to, že láska nie je dosť silná.“

„Človek je bohatý iba vecami, po ktorých netúži.“


„Čo je život než rad staníc, kde sme zmeškali alebo chytili svoj vlak.“

„Dnes je bohatý nespokojný práve tak ako chudobný. Chudobný by sa chcel stať milionárom a bohatý multimilionárom.“

„Boha teší kvalita našej práce, nie jej množstvo.“

„Ak nepremýšľaš o budúcnosti, nemôžeš mať žiadnu.“

Podobní autori