Citáty o zmene


John Henry Newman foto
John Henry Newman 3
anglický duchovný a kardinál 1801 – 1890
„Žiť znamená meniť sa. A dostať sa na takú úroveň dokonalosti, ktorú ešte nikto nedosiahol, znamená prejsť mnohými a častými zmenami.“

Stefan Zweig foto
Stefan Zweig 41
rakúsky spisovateľ 1881 – 1942
„Zmena je pre mnohých soľou rozkoše a rozkoš jediným zmyslom života.“


Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“

Thomas Merton foto
Thomas Merton 19
kňaz a autor 1915 – 1968
„Svedomie je tvár duše. Jeho meniace sa prejavy vyjadrujú mravné jednanie duše presnejšie než zmeny vo výraze ľudskej tváre prezrádzajú vnútorné pocity. I vonkajšia tvár človeka je len odrazom jeho svedomia. Je pravda, že len veľmi málo z toho, čo je v ľudskej duši, vyžaruje z tváre: ale i to málo stačí výrečne hovoriť o svedomí vnútri.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Len obrátenie srdca môže zaistiť zmenu štruktúr a viesť k novému, lepšiemu svetu.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Ty sám buď tou zmenou, ktorú túžiš uzrieť vo svete!“

Vincent de Paul foto
Vincent de Paul 26
francúzsky kňaz, zakladateľ a svätec 1581 – 1660
„Skutočne, Boh vo svojej múdrosti dobre usporiadal veci tohto sveta: po dni nasleduje noc, po radosti smútok, po priazni nepriazeň, aby sa náš duch pridŕžal jedine Boha, ktorý riadi všetky zmeny.“

 Dalajláma foto
Dalajláma 24
duchovný vodca Tibetu 1935
„Otvorte sa zmenám, ale nestrácajte svoje vlastní hodnoty.“


Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 – 1944
„Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať.“

Indíra Gándhí foto
Indíra Gándhí 2
indická politička a premiérka 1917 – 1984
„Staň sa tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“

William Blake foto
William Blake 25
anglický romantický básnik a výtvarník 1757 – 1827
„Ľudia môžu zmeniť svoj život zmenou svojich myšlienkových postojov.“

„Nikto z nás nevie, aká bude ďalšia zmena, aká nečakaná príležitosť sa objaví za rohom, čakajúca, aby úplne zmenila význam našich životov.“


Carl Rogers foto
Carl Rogers 2
americký psychológ 1902 – 1987
„Ak dokážem poskytnúť určitý druh vzťahu, druhý človek objaví v sebe kapacitu využiť tento vzťah a dôjde k zmene osobného postoja.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 92
vládca starovekého Ríma 121 – 180
„Svet je zmena a život trvalý protiklad.“

Konrad Adenauer foto
Konrad Adenauer 18
nemecký štátnik, spolkový kancelár Nemecka, politik 1876 – 1967
„Je veľmi pozoruhodné, aké zmeny sa dejú v človeku, keď sedí v ministerskom kresle.“

Andrej Kiska foto
Andrej Kiska 45
prezident Slovenskej republiky 1963
„'Kandidujem ako nezávislý a nestranícky kandidát a svoju kandidatúru opieram výlučne o podporu od občanov.' Preto chcem zbierať podpisy po celom Slovensku za pomoci ľudí, ktorí sú presvedčení, tak ako ja, že Slovensko potrebuje zmenu. [...] Ak pôjde o štandardnú politickú stranu za dôveru sa poďakujem a prijmem ju, ale zároveň jedným dychom dodávam, že 'vždy sa budem riadiť svojim vlastným vedomím a svedomím.'“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 64 citátov