„Kým sa cnosť nevypláca už tu, na zemi, bude etika márne horliť… Reálna zmena vo vzťahu ľudí k majetku by pomohla väčšmi, ako prikázania.“

Posledná aktualizácia 3. máj 2021. História
Sigmund Freud fotka
Sigmund Freud65
rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Podobné citáty

Konfucius fotka

„Nepoznal som muža, ktorý by miloval cnosť väčšmi ako ženy.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Anatole France fotka
Cornelius Nepos fotka

„Veľkosť človeka neposudzujeme podľa majetku, ale podľa cnosti.“

—  Cornelius Nepos rímsky spisovateľ -100 - -25 pred n. l.

Prisudzované výroky

Anatole France fotka
Thomas Carlyle fotka

„Márna nádej, urobiť ľudí šťastnými pomocou politiky!“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Baltasar Gracián fotka
Bill Gates fotka
Benjamin Franklin fotka

„Aký veľký počet ľudí slávi Kristovo narodenie! Aký malý dodržiava jeho zásady. Ó, ľahšie je dodržiavať sviatky ako prikázania.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Schaukal fotka

„Jedenáste prikázanie: lásku nezabiješ.“

—  Schaukal rakúsky básnik 1874 - 1942

Varianta: Lásku nezabiješ.

Platón fotka

„Eros je Boh ľuďom najväčšmi naklonený.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Henry David Thoreau fotka
Aurelius Augustinus fotka
Jacques Bénigne Bossuet fotka
Carl Rogers fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Lao-c' fotka

Súvisiace témy