Pavol Strauss citáty

Pavol Strauss foto

56   9

Pavol Strauss

Dátum narodenia: 30. august 1912
Dátum úmrtia: 3. jún 1994

MUDr. Pavol Strauss bol slovenský lekár, filozof, prozaik, esejista, prekladateľ.

Citáty Pavol Strauss


„Doba je večne mladá. Len človek starne.“

„Najväčšia životná múdrosť je láska. Ľudia však väčšinou potrebujú celý život, aby na to prišli.“


„Ak niekto zbadá, že poznáš jeho defekty, stane sa ti verejným alebo skrytým nepriateľom.“

„Samota je vrchol psychohygieny. Túto možnosť samoliečby má každý naporúdzi. Kto nenájde vzťah k sebe vo chvíľach rozhovoru so sebou, nenájde správny vzťah ani k okoliu a k spoločnosti.“

„V miere, v akej vyrastie naša sebakritika, zveľadí sa v nás láska, pochopenie a úcta voči iným.“

„V živote neraz umývame iných, aby sme sa zdali čistejšími.“

„Všetko ľudské je zlomkovité, torzo. A tak sa ničomu a nikomu nemožno celkom priblížiť. Veď nemôžeme tvrdiť, že by sme i tých najbližších dokonale poznali. Ale čo chýba exaktnosti nášho zbližovania, to môže nahradiť záblesk nášho tušenia, výbuch poznania cez lásku.“

„Život len s rozumom je púšť; život len s vôľou sú kasárne; život len s citom je bažina. Iba zo všetkých troch je život plnou krásou.“


„Všetko umenie je opakovaním. Menšina reprodukuje seba, väčšina iných.“

„Vtip, ktorý neuráža, nie je vtip.“

„Životný omyl je, keď sa z vedľajšieho stane hlavné a z hlavného vedľajšie. A keď sa nakoniec zdá, akoby všetko bolo vedľajšie. Len kto má silu pred prvým v úcte postáť, má predpoklady, aby sa v tom druhom dopracoval výsledkov v poznaní.“

„Vlastné omyly sú nám bližšie ako cudzie pravdy.“


„Všetko, čo za niečo stojí, niečo stojí. Či sme si svoje ´povolanie´ vybrali správne - to vieme azda až pred smrťou. Vo chvíľach stretnutia života so smrťou vzniká vari najjasnejšia situácia v ľudskom bytí.“

„V ťažkých situáciách sa ukáže, kto je pravým lekárom. Pravý lekár sa trasie o osud chorého, nepravý o svoju povesť.“

„Život je ako hudobná partitúra. Neraz v ňom prevládajú pauzy.“

„Život je boj? Len boj je život!“

Podobní autori