Pavol Strauss citáty

Pavol Strauss foto

56   9

Pavol Strauss

Dátum narodenia: 30. august 1912
Dátum úmrtia: 3. jún 1994

MUDr. Pavol Strauss bol slovenský lekár, filozof, prozaik, esejista, prekladateľ.


„Doba je večne mladá. Len človek starne.“

„Najväčšia životná múdrosť je láska. Ľudia však väčšinou potrebujú celý život, aby na to prišli.“


„Ak niekto zbadá, že poznáš jeho defekty, stane sa ti verejným alebo skrytým nepriateľom.“

„Samota je vrchol psychohygieny. Túto možnosť samoliečby má každý naporúdzi. Kto nenájde vzťah k sebe vo chvíľach rozhovoru so sebou, nenájde správny vzťah ani k okoliu a k spoločnosti.“

„V miere, v akej vyrastie naša sebakritika, zveľadí sa v nás láska, pochopenie a úcta voči iným.“

„Čas je husté sito. Lebo činnosť je často menej účinná ako nečinnosť. Plody hyperaktívnych ľudí zaniknú za desaťročia, kým plody zdanlivo nečinných umelcov pretrvajú veky.“

„Výhodou životných neúspechov je, že stratíš falošných priateľov.“

„Práca je inšpirátorka práce.“


„Hlúpy hovorí, aj keď nevie. Opatrný hovorí, len keď vie. Falošný nehovorí, aj keď vie. Slušný nehovorí, ak nepomôže.“

„Dielo, ktoré treba brániť, je slabé. Dielo, ktoré treba komentovať, je hlboké. Dielo, ktoré treba len milovať, je veľké.“

„Ľudia a spoločnosti, ktorým už vyhasol zmysel pre veľkosť a veľké rozhodnutia a gestá, dostávajú udelenú poslednú možnosť tvorivého uplatnenia vo veľkom utrpení.“

„Bolesť ako imanentná danosť nemôže človeka vyradiť ani zo seba samého, ani z toku spoločného nažívania ľudí. Žiť znamená v určitej forme vždy trpieť. Utrpenie patrí k životu ako noc ku dňu. A niektorý život dostane tvorivý akcent až pri dotyku s bolesťou, chorobou, so smrťou. Niekto sa až vtedy stane evidentným, keď trpí, ba keď zomrie.“


„Človek je to, čo v ňom žije v minulosti.“

„Kto nie je schopný stáť v úcte a pohnutí pred trpiacim či umierajúcim, nie je schopný ani poznať cenu života a jeho krásy.“

„Hľadať pravdu znamená chcieť byť lepším.“

„Srdce je náhradou za všetko. No srdce nenahradí nič.“

Podobní autori