Najväčšia životná múdrosť je láska. Ľudia však väčšinou potrebujú celý život, aby na to prišli.

—  Pavol Strauss
Podobné citáty