Josef Čapek citáty

Josef Čapek foto

112   56

Josef Čapek

Dátum narodenia: 23. marec 1887
Dátum úmrtia: 1945

Josef Čapek bol český maliar, spisovateľ, fotograf, grafik; brat Karla Čapka.

Citáty Josef Čapek


„Bytie nie je ani dobré ani zlé, ale keby nevedel človek rozlišovať medzi dobrom a zlom, zničil by sa na tejto zemi, lebo má obrovské nadanie, ktorým zvieratá nedisponujú. Zvieratá žijú právom silnejšieho, človek si poslúži nielen právom silnejšieho, ale aj právom podlejšieho.“

„Disciplína nie je na to, aby slobodu spútavala, ale aby sa mohla naplno rozvinúť.“


„Umenie, len si to priznajme, je v modernom svete veľmi nedbalou vecou. Ale práve tak vysoko vzácnou, hodnú vysokej náruživosti.“

„Umenie snáď predsa je asi pôžitkom a potrebou. Nasvedčuje tomu skutočnosť, že väčšina ľudskej spoločnosti rada sa obklopuje nepeknými náhradami umenie.“

„Ľudia, ktorí vidia všetok zmysel života jedine v tom, mať sa v živote dobre, nerobia nijak dobre životu.“

„Lacný optimizmus je škodlivý, lebo znižuje skutočné hodnoty všetkého, čoho sa príliš pohodlne dotýka a zmocňuje: života, kultúry, sociálnej mravnosti. Domnievam sa, že všetko to mu je trošku jeho domýšľavého a prisprostastého úsmevu dokorán otvorené.“

„Človek je v podstate bytosť s tými ostatnými nespokojná.“

„Umenie je viac nepokoj ako istota: vždy je v ňom veľká čiastka túžby.“


„Aký tragicky stratený, opustený vo vesmíre je človek bez Boha, ale aj aký dobrý! Aký statočný!“

„Kniha života je plná výkričníkov a otáznikov.“

„Skutočný umelec sa nepredvádza - je.“

„Skutočné a bezpečné šťastie je oveľa skôr darom mysle a srdca ako darom vonkajšieho sveta.“


„Jediným skutočným bohatstvom človeka je jeho osobnosť. Môže mu byť tým najhlavnejším zdrojom životného šťastia: ak je zdravá a harmonická, ak jej konflikty s okolitým svetom sú plodné, vedie ho bezpečne v činoch i v myslení.“

„Byť mŕtvy, nebyť, je sladké preto, že je to omnoho viac než spánok, je to mier, upokojenie, koniec bolesti a trampôt; ale túto vrcholnú slasť, akú možno ľudskému tvorovi dopriať, mŕtva bytosť už neprežíva, necíti.“

„Kde sa začína hľadať pravda, povznáša sa aj život.“

„Rozum a pravda spočinú vždy skôr na dne myslenia a mlčania, než na povrchu rozprávania.“

Podobní autori