Jan Procházka citáty

Jan Procházka foto

17   7

Jan Procházka

Dátum narodenia: 4. február 1929
Dátum úmrtia: 20. február 1971

Jan Procházka bol český scenárista a spisovateľ.


„Príbuzní sú ako horská krajina, najlepší dojem urobia z diaľky.“

„Pohľad do minulosti je niekedy najlepším sprievodcom do budúcnosti.“


„Život je nepretržité prekvapenie.“

„Sloboda je, myslím si, jediná hodnota, ktorá má cenu ľudského života.“

„Vzdelaní a múdri ľudia boli, sú a budú národným bohatstvom, soľou zeme.“

„Mlčanie je strážcom vnútorného života.“

„Najbláznivejšie sny dávali ľuďom odjakživa najväčšiu silu.“

„Moc, ktorá chce za každú cenu pretrvať, sa vždy obracia o pomoc k najzaostalejším vrstvám a potom sa ich primitívnej sile sama beznádejne prispôsobuje.“


„Aktívny vzťah k súčasnosti je predovšetkým kritický vzťah k minulosti. Lebo len ten je svojím zmyslom zameraný do budúcnosti.“

„Diskusia, a nie len v manželstve, je automaticky neúčinná, ak je vedená monológmi.“

„Každá malá vybojovaný pravda je veľká vec.“

„Manželstvo, rodina a domov má byť zázemím človeka. Domov je totiž viac než nádražie, kam sa prichádza, kade sa prechádza, odkiaľ sa nepretržite odchádza. Nie je ani nocľaháreň, ani príležitostná stravovňa.“


„Morálka začína od maličkostí a od každého z nás. Je jednoduchým súčtom miliónov životných postojov.“

„Pri silných vnemoch človek túži veriť, že inému sa nič podobného nikdy neprihodilo.“

„Svet nepokročil ani tak zásluhou maršalov, ako skôr snahou a myšlienkami tých, ktorí sa akýmkoľvek velikánom i velikášom vždy protivili.“

„Svet vo svojej prirodzenosti je neúprosný k akémukoľvek zaostávaniu.“

Podobní autori