Jan Procházka citáty

Jan Procházka foto

17   7

Jan Procházka

Dátum narodenia: 4. február 1929
Dátum úmrtia: 20. február 1971

Jan Procházka bol český scenárista a spisovateľ.

Citáty Jan Procházka


„Príbuzní sú ako horská krajina, najlepší dojem urobia z diaľky.“

„Pohľad do minulosti je niekedy najlepším sprievodcom do budúcnosti.“


„Život je nepretržité prekvapenie.“

„Svet nepokročil ani tak zásluhou maršalov, ako skôr snahou a myšlienkami tých, ktorí sa akýmkoľvek velikánom i velikášom vždy protivili.“

„Pri silných vnemoch človek túži veriť, že inému sa nič podobného nikdy neprihodilo.“

„Morálka začína od maličkostí a od každého z nás. Je jednoduchým súčtom miliónov životných postojov.“

„Manželstvo, rodina a domov má byť zázemím človeka. Domov je totiž viac než nádražie, kam sa prichádza, kade sa prechádza, odkiaľ sa nepretržite odchádza. Nie je ani nocľaháreň, ani príležitostná stravovňa.“

„Každá malá vybojovaný pravda je veľká vec.“


„Diskusia, a nie len v manželstve, je automaticky neúčinná, ak je vedená monológmi.“

„Aktívny vzťah k súčasnosti je predovšetkým kritický vzťah k minulosti. Lebo len ten je svojím zmyslom zameraný do budúcnosti.“

„Moc, ktorá chce za každú cenu pretrvať, sa vždy obracia o pomoc k najzaostalejším vrstvám a potom sa ich primitívnej sile sama beznádejne prispôsobuje.“

„Najbláznivejšie sny dávali ľuďom odjakživa najväčšiu silu.“


„Mlčanie je strážcom vnútorného života.“

„Vzdelaní a múdri ľudia boli, sú a budú národným bohatstvom, soľou zeme.“

„Sloboda je, myslím si, jediná hodnota, ktorá má cenu ľudského života.“

„Víťazná revolúcia má zodpovednosť nielen za tých, ktorí šli s ňou, nielen za tých, ktorí stáli opodiaľ, ale aj za tých, ktorí šli proti nej a ktorých porazila.“

Podobní autori