„Víťazná revolúcia má zodpovednosť nielen za tých, ktorí šli s ňou, nielen za tých, ktorí stáli opodiaľ, ale aj za tých, ktorí šli proti nej a ktorých porazila.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Jan Procházka fotka
Jan Procházka17
český scenárista a spisovateľ 1929 - 1971
Editovať

Podobné citáty

Mircea Eliade fotka

„Zodpovednosť za toleranciu spočíva na tých, ktorí majú širší rozhľad.“

—  Mircea Eliade rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Gabriel Laub fotka
Bob Marley fotka
Klaus Hemmerle fotka
Ernest Hemingway fotka

„Povstanie proti Batistovi - to je prvá revolúcia na Kube, ktorú treba považovať za naozajstnú revolúciu.“

—  Ernest Hemingway, kniha Mať a nemať

V interviewe s americkým novinárom E. Watsonom
Prisudzované výroky
Zdroj: HEMINGWAY, Ernest: Mať a nemať ; Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1962; strana 193, riadok 31 a nasl.

Auguste Comte fotka
Žarko Petan fotka
Gabriel Laub fotka
Vladimír Iljič Lenin fotka
Charles Bukowski fotka
Citát „Ak je úžasná, nebude to s ňou ľahké. Ak je to s ňou ľahké, nebude úžasná. Ak za to stojí, nevzdáš to s ňou. A ak to vzdáš, tak za to nestojíš ty.“
Bob Marley fotka
Erin Brockovich fotka

„Život je naplnený konkrétnymi povinnosťami a zodpovednosťou, ale žiadna nie je taká základná, primárna či dôležitá ako zodpovednosť, ktorú máme k sebe.“

—  Erin Brockovich americká spisovateľka, novinárka a právnička

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Romano Guardini fotka
Jaroslav Dušek fotka
Fidel Castro fotka
Aristoteles fotka

„Chudoba je rodičom revolúcie a zločinu.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Pavel Kosorin fotka

Súvisiace témy