Klaus Hemmerle citáty

Klaus Hemmerle foto

26   2

Klaus Hemmerle

Dátum narodenia: 3. apríl 1929
Dátum úmrtia: 23. január 1994

Klaus Hemmerle bol nemecký teológ, arcibiskup.


„Na prvom mieste nie je kňažstvo, a až potom život podľa evanjelia. Nie, je to práve naopak. Som kresťan, som povolaný k evanjeliu, a len preto, že chcem žiť úplne a radikálne, že mojím povolaním je Boh, môžem svedčiť za túto pravdu, byť kňazom a zvestovať evanjelium.“

„Všetci sme robotníci na stavbe. Nedokážeme robiť nič viac, než podávať tehly Kristovi, ktorý z nich stavia Boží dom medzi ľuďmi – Cirkev. Nestaviame ho my, ale on. My musíme každý okamih chápať ako stavebný kameň, ktorý mu vkladáme do rúk.“


„V najväčšom víre hluku si treba udržiavať ostrovy ticha.“

„Ako nemôže byť svetlom, čo nežiari, a prameňom, čo neprúdi,“

„Áno, ktoré mi Boh hovorí, je neodmysliteľne to isté áno, čo vraví druhým. A tak sa moja cesta k nemu stáva cestou k druhým, cestou tohto ´áno´ ku všetkým ostatným. Vo viere rastie láska, ktorá sa obracia zároveň k Bohu i k blížnym - láska, ktorá vedie k službe.“

„Aký človek je, sa ukáže až vtedy, keď vykročí zo seba, keď sa vydá na cestu nie preto, lebo má chuť zažiť nejaké nezáväzné dobrodružstvo, lebo svojhlavo túži niečo dosiahnuť, lebo chce velikášsky uskutočniť absolutizované osobné idey, ale z poslušnosti, pre ktorú sa stane nepatrným, úplne vydaným a celkom slobodným.“

„Boh nepatrí k spoločenskej elite, medzi ktorú sa obyčajný človek len tak nedostane. Obzvlášť rád načúva práve chudobným, nepatrným, poníženým a odpudzujúcim.“

„Byť vykúpený neznamená žiť bez obmedzení alebo napätí, v dokonalosti. Znamená to žiť v nádeji, ktorá nie je nijakým doplnkom života, ale kvasom, ktorý život od základu mení.“


„Božia mapa vyzerá inak než naša. No zdá sa, že Boh nám dáva vytušiť čosi zo svojej odlišnej perspektívy. V jeho poriadku zaujímajú významné miesto tri skupiny ľudí: deti, starí a chorí ľudia, a rehoľníci. Oni vždy reagujú obzvlášť citlivo a majú jemnocit pre Boha a evanjelium.“

„Cirkev nie je spolok rovnako ideologicky zameraných ľudí, záujmové združenie usilujúce sa o rozšírenie nejakého svetového názoru. Cirkev je jednota, kde sú v jednom strede - v Kristovi – uzmierené všetky protiklady.“

„Eucharistiu nemôžeme chápať v jej hĺbke, ak nezačneme od umývania nôh. Uctievať ju znamená prijať a uvedomiť si, ako sa Boh ponížil, a byť pripravený podstúpiť také poníženie spolu s ním.“

„Faktom je, že evanjelium sa začína radikálnym skokom preč od všetkých čisto ľudských potrieb, očakávaní a problémov, k rozhodnutiu pre Boha. Pretože najprv sa rozhodol on pre nás.“


„Keďže sme zahnali bázeň pred Bohom, svet je plný strachu. Zväzuje nás tisícoraký strach zo seba, z každého, zo sveta, z budúcnosti.“

„Kto sa započúva len sám do seba, nemôže si byť istý, či počuje Boha, no nepočuje ho ani ten, kto sa do seba vôbec nezapočúva.“

„Láska k blížnemu nie je žiadny morálny výkon. Človek neuskutočňuje lásku sám zo seba, ale z Božieho ´ánó´. Láska je možná, lebo Boh povedal človeku ´áno´.“

„Liturgia nie je nejaká nadstavba či doplnok, liturgia je súzvuk môjho života so životom Cirkvi, so životom ľudí ako celku.“

Podobní autori