„Na prvom mieste nie je kňažstvo, a až potom život podľa evanjelia. Nie, je to práve naopak. Som kresťan, som povolaný k evanjeliu, a len preto, že chcem žiť úplne a radikálne, že mojím povolaním je Boh, môžem svedčiť za túto pravdu, byť kňazom a zvestovať evanjelium.“

Posledná aktualizácia 10. máj 2017. História
Klaus Hemmerle fotka
Klaus Hemmerle26
aachenský biskup 1929 - 1994

Podobné citáty

Joseph Cardijn fotka

„Prvým evanjeliom je náš život.“

—  Joseph Cardijn belgický kardinál, zakladateľ Mladých kresťanských pracovníkov 1882 - 1967

Prisudzované výroky

Charles de Foucauld fotka
Martin Luther fotka

„Evanjelium má prenikavé oči a vidí hlboko do srdca.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Charles de Foucauld fotka
Ján Pavol II. fotka
Ježíš Kristus fotka
Martin Luther fotka

„Boh píše evanjelium nielen v Biblii, ale aj na stromoch a kvetoch, oblakoch a hviezdach.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Pavel Kosorin fotka

„Rozomleté evanjelium je ťažko stráviteľné.“

—  Pavel Kosorin český humorista 1964

Prisudzované výroky, Iné (zatiaľ nezaradené)

Ján Pavol II. fotka
Chiara Lubich fotka
Carlo Carretto fotka

„Ak je Boh mojím Otcom, môžem pokojne a spokojne žiť.“

—  Carlo Carretto taliansky katolícky spisovateľ 1910 - 1988

Prisudzované výroky

Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II. fotka
Raniero Cantalamessa fotka

Súvisiace témy