„Evanjelium má prenikavé oči a vidí hlboko do srdca.“

Martin Luther fotka
Martin Luther29
nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava ... 1483 - 1546
Reklama

Podobné citáty

Jan Amos Komenský fotka

„Čo oči nevidia, to srdce nebolí.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Marcus Aurelius fotka
Reklama
Josef Čapek fotka
Честер Беннингтон fotka
Citát „Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Daphne Du Maurier fotka
Daphne Du Maurier fotka
Reklama
Vincent de Paul fotka

„Činorodá láska otvára srdcia a zatvára oči.“

— Vincent de Paul francúzsky kňaz, zakladateľ a svätec 1581 - 1660

Karel Čapek fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Reklama
František Saleský fotka
Paul Cézanne fotka
Louis Schmidt fotka
Pavel Kosorin fotka
Ďalšie