Joachim Meisner citáty

Joachim Meisner foto

16   1

Joachim Meisner

Dátum narodenia: 25. december 1933

Joachim Meisner je katolícky kardinál.


„Viera vyvádza malomeštiaka z jeho prostrednosti a vedie ho veľkodušnosti a veľkomyselnosti. Viera prevádza človeka z doterajšieho stanovišťa na nové, hýbe ním. Božia láska ho podnecuje, aby vykročil, aby zmenil miesto, kde žije. Láska vedie k extáze, necháva sa presunúť zvnútra navonok, z Najsvätejšej Trojice na perifériu ľudského života.“

„Človek nutne potrebuje k svojmu naplneniu Boha. Inak zostáva torzom.“


„Kto nevie, že Boh kľačí pred každým človekom, že berie do svojich svätých rúk jeho nohy, aby mu ich umyl, aby ho priviedol na správnu cestu, ten už nevie ani to, kto je človek. Komu ani Boh nie je svätý, tomu, nie je sväté nič.“

„Ak nám Boh umýva nohy, ukazuje, ako si váži dôstojnosť človeka, ako hlboko ju ctí a rešpektuje. Zoči-voči tejto scéne z Jánovho evanjelia nemôže nikomu napadnúť, aby z človeka urobil číslo. To bolo schopné až peklo Osvienčima a Dachau, ktoré je vlastne posledným dôsledkom bezbožnosti.“

„Kto otvorí Vykupiteľovi brány do svojho života, tomu Vykupiteľ otvorí bránu smrti do večného života. Smrteľný hriech je vo sviatosti pokánia zahladený Božím milosrdenstvom. Tu už dnes vstávajú ľudia z mŕtvych.“

„Pod krížom sa jasne ukazuje; kto je človek, kvôli ktorému Pán zomrel. Na kríži sa jasne ukazuje, kto je Boh - extáza lásky, ktorá od večnosti prúdi nahor i nadol. Práve tajomstvom kríža sa kresťanstvo odlišuje od všetkých ostatných náboženstiev sveta. Boh je svojou podstatou priklonením sa k druhému a darovaním sa mu.“

„Položme svoju hlavu, častú takú stiesnenú a stresovanú, na Majstrovo milujúce srdce. Je to aj Ježišovo gesto voči nebeskému Otcovi.“

„Prvé Kristovo slovo nie je kríž a jeho posledné slovo nie je smrť. Prvé Kristovo slovo je radosť a jeho posledné slovo znamená život.“


„Spievať aleluja má svoj zdroj v človeku samom, ktorý v sebe nosí možnosť spevu a radosti; možnosť, ktorú však môže prebudiť len udalosť odstraňujúca smrť a tým aj koniec ľudského života.“

„Svet žije z dvoch nocí: vianočnej a veľkonočnej. Na Vianoce zažiarilo svetlo do temnôt, keď sa Boh stal človekom. Na Veľkú noc toto Božie svetlo, ktoré ľudia na Veľký piatok vyhasili, zažiarilo z noci smrti, a tak ho už nikdy nebude možné zhasnúť.“

„Svet žije z dvoch nocí: vianočnej a veľkonočnej. Na Vianoce zažiarilo svetlo do temnôt, keď sa Boh stal človekom. Na Veľkú noc toto Božie svetlo, ktoré ľudia na Veľký piatok zhasli, zažiarilo z noci smrti a už ho nikdy nebude možné zhasnúť.“

„V hostii vhadzuje Boh Otec do chrámovej pokladnice tohto sveta všetko, čo má. Tým sme dostali do daru viac než celý vesmír. Daroval nám to, čo má ´k životu najnutnejšie´, svoje všetko, svoje Srdce, svojho Syna. Boh sa stáva schopný dať, odovzdať, darovať sa. To je jeho energia v jeho Cirkvi.“


„V Kristovi žije Boh ľudsky a človek božsky. To ho však privedie na kríž, Ježiš je križovatkou Boha a človeka, Kríž je ohniskom týchto lások a ich spojením. Milosť kríža spočíva v tom, že sa staneme schopnými prijať Boha.“

„Viera v Kristovo vzkriesenie a viera v život človeka po smrti patria nerozlučne k sebe.“

„Všetky nádeje a túžby človeka sa smrťou stávajú nezmyselnými. To, čo môže dať človeku zmysel musí byť v stave stretnúť sa so smrťou.“

„Náš Boh nie je slepá modla, náš Boh vidí očami milujúceho. Žiadnemu človeku nepozeral Boh tak hlboko do očí ako Márii. Preto má Mária svoju tvár a zároveň zrkadlí Božiu.“

Podobní autori