Edith Stein citáty

Edith Stein foto

52   21

Edith Stein

Dátum narodenia: 12. október 1891
Dátum úmrtia: 9. august 1942
Ďalšie mená: Edith Steinová, Sv. Edith Steinová

Edith Steinová, rehoľným menom Terézia Benedikta od Kríža, bola nemecko-židovská filozofka, bosá karmelitánka, mučenica katolíckej cirkvi, vyhlásená za svätú a za spolupatrónku Európy. Podľa katolíckeho kalendára sa jej sviatok slávi 9. augusta.

Citáty Edith Stein


„Kto miluje, toho priam ženie oddať sa bez výhrad milovanej osobe.“

„Život je v každom prípade príliš zložitý na to, aby sme sa k nemu stavali chytrácky vymysleným plánom na zlepšenie a jednoznačne a definitívne mu predpisovali, akým by mal byť.“


„Ó zázračná výmena! Stvoriteľ ľudského pokolenia nám prijatím tela prepožičiava svoje Božstvo.“

„Nie Boh je nepriateľom človeka, ale svet bez Boha.“

„Máriino materstvo je pravzor každého materstva: tak ako ona, mala by každá matka byť matkou celou dušou, aby bola schopná celé bohatstvo svojej duše preniesť do duše svojho dieťaťa.“

„I cesta viery je temná.“

„Hudba uvolňuje ducha a okrídľuje myšlienky.“

„Blížny je ten, kto sa ku mne priblíži bez výnimky, a nie ten, koho mám rada.“


„Najvnútornejším znamením lásky je odovzdanie sa.“

„Vo vyprahnutosti a prázdnote sa duša stane pokornou. Niekdajšia pýcha zmizne, keď už človek v sebe nenachádza nič, čo by ho oprávňovalo pozerať na iných zhora.“

„Kto je už tak ďaleko, že spoznal hranice svojho rozumu, ten sa už na nikoho nebude pozerať zvrchu.“

„Vždy mi bola vzdialená myšlienka, že Božie milosrdenstvo je viazané na hranice cirkvi. Boh je pravda. A kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či je mu to jasné alebo nie.“


„Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický viac alebo menej, či je toho "morálne hodný", alebo nie.“

„Veľkosť našej lásky k blížnym je meradlom našej lásky k Bohu.“

„Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou.“

„Láska vo svojej najvyššej podobe je splynutím bytostí v obojstrannom odovzávaní sa jeden druhému.“

Podobní autori