Edith Stein citáty

Edith Stein foto

52   23

Edith Stein

Dátum narodenia: 12. október 1891
Dátum úmrtia: 9. august 1942
Ďalšie mená: Edith Steinová, Sv. Edith Steinová

Edith Steinová, rehoľným menom Terézia Benedikta od Kríža, bola nemecko-židovská filozofka, bosá karmelitánka, mučenica katolíckej cirkvi, vyhlásená za svätú a za spolupatrónku Európy. Podľa katolíckeho kalendára sa jej sviatok slávi 9. augusta.


„Hudba uvolňuje ducha a okrídľuje myšlienky.“

„Kto miluje, toho priam ženie oddať sa bez výhrad milovanej osobe.“


„Život je v každom prípade príliš zložitý na to, aby sme sa k nemu stavali chytrácky vymysleným plánom na zlepšenie a jednoznačne a definitívne mu predpisovali, akým by mal byť.“

„Ó zázračná výmena! Stvoriteľ ľudského pokolenia nám prijatím tela prepožičiava svoje Božstvo.“

„Nie Boh je nepriateľom človeka, ale svet bez Boha.“

„Máriino materstvo je pravzor každého materstva: tak ako ona, mala by každá matka byť matkou celou dušou, aby bola schopná celé bohatstvo svojej duše preniesť do duše svojho dieťaťa.“

„I cesta viery je temná.“

„Všetko, čo konáme, je iba prostriedkom k cieľu. Jedine láska je cieľom samým v sebe, lebo Boh je láska.“


„Žiť eucharisticky znamená vyjsť zo seba, z úzkeho priestoru vlastného života, a vrastať do šírky Kristovho života.“

„Vnútornou podstatou lásky je odovzdávanie sa. Boh, ktorý je láska, sa rozdáva bytostiam, ktoré stvoril pre lásku.“

„Čím hlbšie je niekto vtiahnutý do Božej lásky, tým viac musí v tomto zmysle zo seba vydávať, to znamená dávať svetu božský život.“

„Ak hľadáš vznešené, posvätné miesto, ponúkni svoje vnútro ako Boží chrám.“


„Veľkým tajomstvom osobnej slobody je, že aj Boh ju rešpektuje. Boh chce moc nad stvoreniami iba ako slobodný dar ich lásky.“

„Viem, že mám ochranu, a nachádzam v tom sladkú a blaženú istotu dieťaťa, ktoré nesú mocné ruky. Bolo by ´rozumné´ také dieťa, ktoré by neustále žilo v strachu, že ho matka nechá spadnúť?“

„Človek sa snaží prispôsobiť sa svojmu okoliu a tak je to aj pri každodennom styku so Spasiteľom. Stávame sa vnímavejší na to, čo sa mu páči a čo nie, a ak sme boli predtým so sebou vcelku spokojní, teraz sa to zmení.“

„Kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či mu je to jasné alebo nie. Moja túžba po pravde bola mojou večnou modlitbou.“

Podobní autori