„Kresťanské tajomstvá tvoria nerozdielny celok. Keď sa človek zahĺbi do jedného, je vedený k ostatným.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Edith Stein fotka
Edith Stein51
židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Podobné citáty

Blaise Pascal fotka

„Človek celkom nejedná podľa rozumu, ktorý tvorí jeho podstatu.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Oliver Goldsmith fotka
Erich Fromm fotka
Charles Bukowski fotka
Benedict J. Groeschel fotka
Blaise Pascal fotka

„Myšlienka tvorí veľkosť človeka.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Samuel Johnson fotka
Henri Troyat fotka
Chalíl Džibrán fotka
Georges Braque fotka

„Dom a človek tvoria nerozlučnú jednotu.“

—  E. W. Heine nemecký architekt a spisovateľ 1940

Oscar Wilde fotka

„Usudzujem, že Pán Boh, keď tvoril človeka, precenil svoje možnosti.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Prisudzované výroky

André Gide fotka
Miley Cyrusová fotka
Lewis Carroll fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

„Inštitúcia je predĺžený tieň jedného človeka.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka

„Boh tvorí originály a preto každý člověk na planéte je ojedinelý.“

—  Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Súvisiace témy