Erich Fromm citáty

Erich Fromm foto

106   55

Erich Fromm

Dátum narodenia: 23. marec 1900
Dátum úmrtia: 18. marec 1980

Erich Fromm bol nemecko-americký psychoanalytik, sociológ a filozof, predstaviteľ neofreudizmu, dialektický humanista, ktorý sa zameral na človeka bojujúceho o slobodu a dôstojnosť. Pôvodne predstaviteľ frankfurtskej školy.

Citáty Erich Fromm


„Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život.“

„V devätnástom storočí bol problém v tom, že Boh je mŕtvy; v dvadsiatom storočí v tom, že človek je mŕtvy. V devätnástom storočí neľudskosť znamenala krutosť; v dvadsiatom storočí znamená schizoidné odcudzenie človeka samému sebe. Nebezpečenstvom minulosti bolo, že sa ľudia stanú otrokmi. Nebezpečenstvom budúcnosti je, že sa ľudia môžu stať robotmi.“


„Napriek našej veľkej túžbe po láske považujeme takmer všetko za dôležitejšie, ako je láska.“

„Náboženský život chápem rovnako, ako ho chápali proroci a ako ho chápal Ježiš: robiť spravodlivosť, hovoriť pravdu, mať rád blížneho. To je všetko.“

„Smrť je jediná istota.“

„Bohatý nie je ten, kto veľa má, ale ten, kto veľa dáva.“

„Sebeckosť a sebaláska zďaleka nie je to isté, naopak sú to protiklady. Sebecký človek sa nemiluje príliš, ale príliš málo. V skutočnosti sa nenávidí.“

„Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život.“


„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“

„Najdôležitejšou úlohou, ktorú človek v živote má, je zrodiť seba samého, vniesť svetlo do svojho života.“

„Ak milujete bez toho, že by ste podnietili lásku, čiže ak vaša láska nevyvoláva lásku, ak prostredníctvom výrazu života ako milujúci neučiníte zo seba milovaného, potom je vaša láska bezmocná, je to nešťastie.“

„Prijímať ťažkosti, neúspechy a smutné chvíle života ako výzvu, ktorej prekonanie nás posilňuje, a nie ako trest, ktorý by nemal stihnúť nás, vyžaduje vieru a odvahu.“


„Milovať znamená uzavrieť záväzok a nedostať záruku, dávať sa celý v nádeji, že naša láska vytvorí lásku v milovanom človeku.“

„Ak milujem iného človeka, cítim sa jedno s ním, či s ňou, ale s ním takým aký je, nie takým, akého ho chcem mať ako objekt pre svoju potrebu. Je jasné, že taká úcta je možná len vtedy, ak som ja dosiahol nezávislosť; ak viem stáť a chodiť bez bariel, nemusím ovládať či vykorisťovať kohokoľvek iného.“

„Ak máme neúspech v láske, musíme hľadať dôvody. Prvý krok je, aby sme si uvedomili, že láska je umenie, rovnako ako je ním sám život. Ak sa chceme naučiť milovať, musíme postupovať rovnako, ako keď sa chceme vzdelávať v akomkoľvek odbore, hoci v hudbe, maľovaní, liečení, alebo v inžinierstve.“

„Aby sme sa bránili hlúposti, k tomu nepotrebujeme viac intelektu, ale iný druh charakteru, potrebujeme nezávislých ľudí, ktorí vyhľadávajú dobrodružstvá a milujú život.“

Podobní autori