Smrť je jediná istota.

—  Erich Frommistota jedlo smrt

Podobné citáty