François-René de Chateaubriand citáty

François-René de Chateaubriand foto

17   28

François-René de Chateaubriand

Dátum narodenia: 4. september 1768
Dátum úmrtia: 4. júl 1848
Ďalšie mená: Chateaubriand, Francois R. de Chateaubriand

François-René de Chateaubriand inak aj François-René, vikomt de Chateaubriand, bol francúzsky spisovateľ romantizmu, diplomat a politik. Je všeobecne považovaný za jednu z ústredných osobností francúzskeho romantizmu a literatúry. Niektoré zdroje ho radia do obdobia preromantizmu, čo je prechod medzi klasicizmom a osvietenstvom ku romantizmu. Podobne je zaraďovaná i Madame de Staël. Preromantizmus bol však definovaný až v prvej polovici 20. storočia a v mnohých francúzskych zdrojoch sa nevyskytuje.

Citáty François-René de Chateaubriand


„V mladosti strácame rozum pre lásku, neskôr strácame lásku pre rozum.“

„Kto raz prežil veľkú lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný, že sa z nej vyliečil.“


„Kto nie je schopný obete, nie je hoden ani lásky.“

„Láska a nenávisť sú sestry: kde je jedna, tam príde aj druhá a potom spolu odídu.“

„V politike je výsledok takmer vždy opačný, ako sa očakáva.“

„Každé veľké dielo sa skladá z desiatich percent talentu a z deväťdesiatich percent tvrdej práce. Vlastnosťou veľkých ľudí je to, že kladú na seba väčšie nároky ako na iných.“

„Nečakajme, aby sa ten, koho ľúbime podobal na náš ideál, ale naopak - ideál prispôsobme tomu, koho milujeme.“

„Niekedy stačí chvíľa, aby sme si niekoho na celý život obľúbili, ale celý život nestačí na to, aby sme naňho zabudli.“


„Ozajstné šťastie stojí málo - ak je drahé, nestojí za nič.“

„Srdce je ako tie druhy stromov, ktoré nevydávajú svoj balzam, kým ich neporaní ostrie sekery.“

„Starí Mayovia olupovali svoje obete o srdce. To isté robia milenci všetkých svetadielov. Okrem toho, že po skončení lásky nedávajú obeti úder z milosti.“

„Ak pochybujeme o srdci ženy, nemáme kedy hodnotiť jej tvár.“


„V každej veľkej láske je aj celá studnica bolesti.“

„Originálny spisovateľ nie je ten, čo nikoho nenapodobňuje, ale ten, ktorého nemôže nikto napodobniť.“

„Nevedomosť budúcich pohrôm je darom, nevedomosť budúcich lások je milosrdenstvo osudu a neba.“

„Je smutnou logikou lásky, že najľahšie získava srdce ten, čo svetom chodí bez neho.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 17 citátov