Emile Zola citáty

Emile Zola foto

15   3

Emile Zola

Dátum narodenia: 2. apríl 1840
Dátum úmrtia: 29. september 1902

Émile Zola bol francúzsky spisovateľ, najvýznamnejší predstaviteľ naturalizmu. Zohral veľkú úlohu v Dreyfusovej afére.

Citáty Emile Zola


„Utrpenie je najlepší liek na prebudenie duše.“

„Pravde nič neodolá, pravda je jediná večná veľká víťazka.“


„Naozajstný umelec nemaľuje to, čo vidí, ale to, čo vie.“

„Najväčšiu odvahu vie mladým ľuďom dodať len láska.“

„Peniaze sú hnojom podnecujúcim rast nasledujúcej generácie.“

„Nevedomosť, blud a nízka povera robia človeka celkom bezmocným.“

„Niet väčšej moci nad lásku. E. Zola ...“

„Problém zvierat je nerozlučne spojený s problematikou ľudí, a to v tom smere, že každé vylepšenie nášho vzťahu k zvieratám znamená zlepšenie na našej ceste k ľudskému šťastiu.“


„Ľudia majú vytvárať ľudí tým, že s nimi zaobchádzajú ako s ľuďmi.“

„Láska je prostučká rozprávka mnohokrát vypravované.“

„Keď človek nehreší, je to často preto, že nebolo príležitosti.“

„Čo je láska? - Prostunká rozprávka mnohorako rozprávaná.“


„Akí sú to podliaci, tí počestní ľudia.“

„Vedieť, kam chceme ísť, to je veľmi dobré; ale treba ešte ukázať aj to, že tam ideme.“

„V umelcovi sú dvaja ľudia, básnik a robotník. Básnikom sa človek rodí, robotníkom sa len potom stáva.“

Podobní autori