Alfred De Musset citáty

Alfred De Musset foto

23   19

Alfred De Musset

Dátum narodenia: 11. december 1810
Dátum úmrtia: 2. máj 1857

Alfred de Musset francúzsky spisovateľ a básnik.

Citáty Alfred De Musset


„Málo miluje ten, kto môže povedať, aké slová používa jeho milá, aby mu vyznala lásku.“

„Je potrebné neprestať milovať ani potom, čo sme milovali.“


„Milovať znamená trpieť, ale trpieť znamená poznať.“

„Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.“

„Žena, ktorá chce odmietnuť, povie len nie. Žena, ktorá vysvetľuje, chce, aby ju prehovorili.“

„Žena je ako tvoj tieň; bež za ňou - bude pred tebou unikať, utekaj pred ňou - pobeží za tebou.“

„Milovať znamená odovzdať sa telom i dušou alebo lepšie povedané, vytvoriť z dvoch bytostí jedinú.“

„Žena nám odpustí všetko, iba to nie, že ju nechceme.“


„Kto miluje matku, nemôže byť zlým človekom.“

„Milovať a udržať je najlepšie, milovať a stratiť je druhá najlepšia možnosť.“

„Neviem, čo si myslieť o človeku, ktorého oči mi nič nevravia.“

„Pochybujte si, ak chcete, o bytosti, ktorá vás miluje, ale nikdy nepochybujte o láske samej.“


„V každom človeku zomrel básnik.“

„V láske, podobne ako aj vo vojne, je pravda vždy na strane silnejšieho. Preto žena, ktorú milujeme, má vždy pravdu.“

„Žena vám odpustí všetko okrem toho, že ju nechcete.“

„Všetci ľudia nie sú schopní vykonať veľké veci, ale majú zmysel pre veľké veci.“

Podobní autori