„Milovať znamená odovzdať sa telom i dušou alebo lepšie povedané, vytvoriť z dvoch bytostí jedinú.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Alfred De Musset fotka
Alfred De Musset20
francúzsky spisovateľ 1810 - 1857

Podobné citáty

Aristoteles fotka

„Priateľstvo je jediná duša v dvoch telách.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Louis Pasteur fotka
Victor Hugo fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Edith Stein fotka
Erich Fromm fotka

„Milovať znamená uzavrieť záväzok a nedostať záruku, dávať sa celý v nádeji, že naša láska vytvorí lásku v milovanom človeku.“

—  Erich Fromm nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980

Prisudzované výroky

Gotthold Ephraim Lessing fotka
Francois Mauriac fotka

„Milovať niekoho znamená byť jediný, čo vidí zázrak, ktorý ostatní nevidia.“

—  Francois Mauriac francúzsky autor 1885 - 1970

Potvrdené výroky
Zdroj: [135]

„Žena na mužovi miluje viac jeho dušu ako telo, muž na žene opačne.“

—  Archias -121 - -61 pred n. l.

Prisudzované výroky

Carlo Carretto fotka
Marcel Pagnol fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Samopašná a bezuzdná mladosť odovzdá starobe vysilené telo.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Varianta: Roztopašná a výstredná mladosť odovzdáva starobe vysilené telo.

Tomáš Halík fotka
Charles Baudelaire fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Človek je telo v duši a duša v tele.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Benjamin Franklin fotka

„Dobre vykonané je vždy lepšie ako dobre povedané.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Prisudzované výroky
Varianta: Dobre urobené je vždy lepšie ako dobre povedané.

Josef Čapek fotka

„Žiješ preto, aby si realizoval svoje najlepšie ja. Žiješ preto, aby si vytvoril niečo lepšie, ako si ty.“

—  Radoslav Rochallyi slovenský filozof a spisovateľ 1980

Dokonalá spoločnosť sa nemôže skladať z nedokonalých jedincov, i keby pravidlá a zákony boli dokonalé, preto je tak ťažké dosiahnuť dokonalú spoločnosť.
Ak nepoznáš svoje srdce, nepoznáš svojho Boha.
Ľudská pravda je niečo, čo nie je. Pravda je len zhoda, na ktorej sa dohodnete.
Viera je niečo, o čom ti môžem hodiny rozprávať, však neviem ti ju dať.
Potvrdené výroky

Milan Kundera fotka

Súvisiace témy