Aristoteles citáty

 Aristoteles foto

123   201

Aristoteles

Dátum narodenia: 383 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 321 pr. n. l.

Aristoteles alebo Aristotelés bol starogrécky filozof a encyklopedický vedec, filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví. Aristoteles strávil v Akadémii 20 rokov svojho života pod Platónovým vedením. V stredoveku Aristotela nazývali jednoducho „Filozof“.

Citáty Aristoteles


„Nič nie je v živote také potrebné ako priateľstvo.“

„Keby na zemi vládla láska, nepotrebovali by sme zákony.“


„Ak je vlk zviera podobné psovi, tak sa javí aj zaliečavý človek v podobe dobrého priateľa. Dávaj pozor, aby si bez dôkladnej ostražitosti nevzal k sebe za strážcu domu namiesto psov nebezpečných vlkov.“

„Keď má rád niekto samotu, je to buď divé zviera, alebo boh.“

„Túžba po priateľstve vzniká rýchlo, ale priateľstvo nie.“

„Nešťastie ukáže tých, čo nie sú naozajstní priatelia.“

„Správajme sa k svojim priateľom tak, ako si želáme, aby sa správali oni k nám.“

„Každý sa môže rozhnevať, to je ľahké. Ale rozhnevať sa voči správnej osobe, v správny čas, pre správny účel a do správnej miery - to nie je v moci každého a to nie je ľahké.“


„Najväčšia hlúposť je diskutovať o hlúposti s hlúpymi.“

„Nie je možné, aby človek žil šťastne ak nežije rozumne, pekne, spravodlivo a nie je možné, aby žil rozumne, pekne a spravodlivo, a nežil pritom šťastne.“

„Matky milujú svoje deti viac ako otcovia, pretože si môžu byť isté, že sú ich vlastné.“

„Vzdelaná myseľ sa vyznačuje tým, že dokáže uvažovať o určitej myšlienke bez toho, aby ju akceptovala.“


„Mať priateľov znamená byť sám vážený.“

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

„Ideálny človek má radosť z toho, keď robí radosť druhým, ale pritom sa hanbí, keď druhí robia radosť jemu.“

„Vzdelanie je najlepšie cestovné pre starobu.“

Podobní autori