Aristoteles citáty

 Aristoteles foto

123   214

Aristoteles

Dátum narodenia: 383 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 321 pr. n. l.

Aristoteles alebo Aristotelés bol starogrécky filozof a encyklopedický vedec, filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví. Aristoteles strávil v Akadémii 20 rokov svojho života pod Platónovým vedením. V stredoveku Aristotela nazývali jednoducho „Filozof“.


„Keď má rád niekto samotu, je to buď divé zviera, alebo boh.“

„Ak je vlk zviera podobné psovi, tak sa javí aj zaliečavý človek v podobe dobrého priateľa. Dávaj pozor, aby si bez dôkladnej ostražitosti nevzal k sebe za strážcu domu namiesto psov nebezpečných vlkov.“


„Zlo ľudí spája.“

„Alkmaión hovorí, že duša je nesmrteľná, pretože sa podobá nesmrteľným bytostiam: to preto, lebo sa večne pohybuje, pretože všetky božské bytosti sa neprestajne pohybujú, mesiac, slnko, hviezdy i celá obloha.“

„Najlepším vedcom je príroda.“

„Príroda nerobí nič zbytočne.“

„Príroda vždy vytvorí to najlepšie z toho, čo je možné.“

„Platón mi je drahý, ale pravda ešte drahšia.“


„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

„Každý sa môže rozhnevať, to je ľahké. Ale rozhnevať sa voči správnej osobe, v správny čas, pre správny účel a do správnej miery - to nie je v moci každého a to nie je ľahké.“

„Zlí ľudia poslúchajú zo strachu; dobrí z lásky.“

„Nič nie je v živote také potrebné ako priateľstvo.“


„Keby na zemi vládla láska, nepotrebovali by sme zákony.“

„Túžba po priateľstve vzniká rýchlo, ale priateľstvo nie.“

„Nešťastie ukáže tých, čo nie sú naozajstní priatelia.“

„Správajme sa k svojim priateľom tak, ako si želáme, aby sa správali oni k nám.“

Podobní autori