„Cieľom umenia nie je reprezentovať vonkajší vzhľad vecí, ale ich vnútorný význam.“

Pôvodné znenie

The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance.

Preložil Es.K
 Aristoteles fotka
Aristoteles163
klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej... -384 - -322 pred n. l.
Reklama

Podobné citáty

Anselm Osb Grün fotka
Tomáš Kempenský fotka
Reklama
Romain Rolland fotka
Michelangelo Buonarroti fotka

„Cieľom umenia je robiť šťastným...“

—  Michelangelo Buonarroti taliansky sochár, maliar, architekt a básnik 1475 - 1564

Michelangelo Buonarroti fotka

„Šťastie je konečným cieľom každého umenia.“

—  Michelangelo Buonarroti taliansky sochár, maliar, architekt a básnik 1475 - 1564

Andy Warhol fotka

„Bojím sa, že ak sa na nejakú vec budete pozerať príliš dlho, stratí svoj význam.“

—  Andy Warhol americký maliar, filmový tvorca<br />a dôležitá osobnosť hnutia pop art 1928 - 1987

Gotthold Ephraim Lessing fotka
Citát „Úsmev je lacný spôsob ako zmeniť svoj vzhľad.“
Charles Gordy fotka
Reklama
Ralph Waldo Emerson fotka
Rabíndranáth Thákur fotka
Muhammad Ali fotka
Oscar Wilde fotka
Reklama
Guy De Maupassant fotka
Tomáš Kempenský fotka
 Seneca fotka