Citáty o vzhľade


„Úsmev je lacný spôsob ako zmeniť svoj vzhľad.“

 Epiktétos foto
Epiktétos 58
filozof starovekého Grécka 50
„Upravený vzhľad svedčí o akejsi predstave krásna a o sklone k slušnosti.“


Rabíndranáth Thákur foto
Rabíndranáth Thákur 39
bengálsky vševed 1861 – 1941
„Podľa vzhľadu môžeme posudzovať kvet, či motýľa, ale nie ľudskú bytosť.“

Martin Buber foto
Martin Buber 19
nemecký židovský existencialista, filozof a teológ 1878 – 1965
„Boh obsahuje vesmír, ale ním nie je. Takisto Boh napĺňa základ mojej bytosti, ale ním nie je. Preto existuje ja a ty, existuje rozhovor, reč, duch, praktizovaný rečou. Vzhľadom na túto skutočnosť naveky jestvuje Slovo.“

Erich Fromm foto
Erich Fromm 106
nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 – 1980
„Vzhľadom k tomu, že skupina ako celok potrebuje skupinový narcizmus, aby sa udržala pri živote, bude narcistické postoje podporovať a bude ich kvalifikovať ako zvlášť cnostné.“

Guy De Maupassant foto
Guy De Maupassant 16
francúzsky spisovateľ 1850 – 1893
„Neposudzujte knihu ako ženu - podľa pekného vzhľadu.“

Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 132
rímsky básnik -43 – 17 n. l.
„Mužovi skôr pristane nedbanlivý zovňajšok, ako zbytočné parádnictvo; Mužom pristane nedbanlivý vzhľad.“

„Stolové vody by sa, vzhľadom na názov, nemali piť v prírode.“


Jane Austen foto
Jane Austen 16
anglická autorka románov 1775 – 1817
„O ktorej zo svojich najdôležitejších maličkostí vám mám porozprávať najprv?“

Jan Frolík foto
Jan Frolík 5
český archeológ 1956
„Vzhľadom na to, že už uplynula zákonom stanovená lehota, v ktorej bolo možné stiahnuť kandidáta z kandidačnej listiny, Smer nebude považovať Jána Králika za svojho poslanca, ak by bol zvolený. Strana SMER sa od Jána Králika verejne dištancovala (pozri Jana Lašáková)“

Milton Friedman foto
Milton Friedman 15
americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 – 2006
„V našej vysoko technizovanej ekonomike potrebujeme dobre vzdelaných zamestnancov. Ale ešte dôležitejšie je, že druh školského systému mení sociálnu štruktúru spoločnosti. V Spojených štátoch smerujeme k systému dvoch spoločenských vrstiev – jednej, ktorá niečo vlastní a druhej, ktorá nemá nič. Bohatí a chudobní. 'Ľudia s majetkom a vzdelaním dosahujú relatívne vysoký príjem. Tí, ktorí nemajú nič, sú z veľkej časti aj tými, ktorí nemajú dokončené vzdelanie.' A náš súčasný školský systém vedie k tomu, že sa tento rozdiel stále viac zväčšuje a že rastie rozdiel medzi príjmami tých, ktorí sú hore a ktorí sú dole. To je vzhľadom k duchu a blahu spoločnosti nezdravý vývoj.“

Obrázky s citáty o vzhľade