„Vzhľadom k tomu, že skupina ako celok potrebuje skupinový narcizmus, aby sa udržala pri živote, bude narcistické postoje podporovať a bude ich kvalifikovať ako zvlášť cnostné.“

— Erich Fromm

Erich Fromm foto
Erich Fromm106
nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980
Reklama

Podobné citáty

Citát „Úsmev je lacný spôsob ako zmeniť svoj vzhľad.“
Charles Gordy foto
Rabíndranáth Thákur foto
Reklama
William Blake foto
 Epiktétos foto
 Ján Pavol II. foto
  Konfucius foto
Ralph Waldo Emerson foto
Quintus Septimius Florens Tertullianus foto
Reklama
Robert Kiyosaki foto
Albert Einstein foto
Michail Sergejevič Gorbačov foto

„Život je náročnejší než akákoľvek škola.“

— Michail Sergejevič Gorbačov generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1931

Citát „Učíme sa pre život, nie pre školu.“
 Seneca foto

„Učíme sa pre život, nie pre školu.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Reklama
Jan Amos Komenský foto

„Škola života nepozná prázdniny.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Oscar Wilde foto
Robert Kiyosaki foto
Jára Cimrman foto

„Život je najlepšou školou života.“

— Jára Cimrman česká románová postava národného hrdinu

Ďalší