„Vzhľadom k tomu, že skupina ako celok potrebuje skupinový narcizmus, aby sa udržala pri živote, bude narcistické postoje podporovať a bude ich kvalifikovať ako zvlášť cnostné.“

— Erich Fromm

Erich Fromm foto
Erich Fromm106
nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980

Podobné citáty

William Blake foto
 Ján Pavol II. foto
Rabíndranáth Thákur foto
  Konfucius foto
Quintus Septimius Florens Tertullianus foto
Robert Kiyosaki foto
Oscar Wilde foto
Jan Amos Komenský foto

„Škola života nepozná prázdniny.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Ralph Waldo Emerson foto
Martin Luther foto
Steve Jobs foto
Woody Allen foto

„Výbor je nekompetentními lidmi vybraná skupina lidí, nepřipravených splnit zbytečné úkoly.“

— Woody Allen americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovateľ, dramatik a hudobník 1935

Jára Cimrman foto

„Život je najlepšou školou života.“

— Jára Cimrman česká románová postava národného hrdinu

Robert Kiyosaki foto
Ďalší