Vzhľadom k tomu, že skupina ako celok potrebuje skupinový narcizmus, aby sa udržala pri živote, bude narcistické postoje podporovať a bude ich kvalifikovať ako zvlášť cnostné.

—  Erich Fromm
Podobné citáty