John Adair citáty

41   4

John Adair

Dátum narodenia: 18. máj 1934

John Adair je autor, teoretik.

Citáty John Adair


„Stručný kurz vodcovských schopností. Najdôležitejších šesť slov... "Priznávam, že som sa dopustil chyby." Najdôležitejších päť slov... "Som na vás skutočne hrdý." Najdôležitejšie štyri slová... "Aký je váš názor?" Najdôležitejšie tri slová... "Buďte taký láskavý." Najdôležitejšie dve slová... "Ďakujem vám." Najdôležitejšie slovo... "My." A zo všetkého najmenej dôležité slovo... "Ja."“

„Odborná spôsobilosť v určitej pracovnej oblasti sama o sebe nestačí; sú potrebné ešte ďalšie schopnosti všeobecnejšieho charakteru. tieto schopnosti sa orientujú na umenie viesť ľudí, rozhodovanie a komunikáciu.“


„V úlohe skupiny možno zohrať tieto role: 1, iniciátor, prispievateľ 2, člen vyhľadávajúci informácie - kladie otázky k vyjasneniu návrhu 3, člen vyhľadávajúci názory - otázky k objasneniu hodnôt 4, člen poskytujúci informácie - fakty, alebo skúsenosti 5, člen poskytujúci názory - názory na podané návrhy 6, člen rozvíjajúci povedané - odvodzuje dôsledky realizácie 7, koordinátor - vzájomne prepája myšlienky 8, orientujúci člen - otázky na smer, ktorým sa uberá diskusia 9, hodnotiaci a kritizujúci člen - zrovnáva výsledky so štandardom noriem 10, dodávateľ energie - stimuluje skupinu k väčšej či lepšej aktivite 11, procedurálny technik - obstaráva materiál, presúva stoličky... 12, zapisovateľ - zapisuje.“

„Nebuďte zameraní na spoločnú úlohu natoľko, že by ste zabudli na spoločný život.“

„K tímovej práci sa neprichádza len náhodou, je to vedľajší produkt dobrého vedenia.“

„Ak máte len dvoch podriadených, potom je úplne ľahko možné, že ak budete usilovne pracovať, zvládnete ich prácu za nich. Ak máte pod sebou sedem alebo osem ľudí, vedie vás takáto štruktúra k tomu, aby ste delegovali, pretože inak sa zrútite. Zo skúseností vyplýva zásada, že by ste sa mali usilovať vybudovať štruktúru pracovných skupín zložených z piatich až pätnástich ľudí.“

„Delegovanie nesmie byť zamieňané s odmietnutím zodpovednosti. Delegovanie: vysvetliť poverenému pracovníkovi požadované výsledky a poskytnúť mu právomoc - "Urobte to po svojom a ak to bude potrebné, požiadajte o pomoc." Odmietanie zodpovednosti: Zriekať sa zodpovednosti za danú úlohu - "Urobte to ako chcete, ak to ale nevyjde, nechoďte za mnou, aby som vám pomohol."“

„Čím sú však manažéri mladší, tým viac potrebujú skutočnej sebadôvery, aby dokázali i v krízových situáciách podávať efektívny výkon. Vystavte ich nemilosrdným dôsledkom funkcie bez rozmaznávania, no vyhraďte si právo intervenovať, keď sa im situácia evidentne vymyká z rúk.“


„Mocnou dejinnou silou sa stane idea len vtedy, keď odpovedá naliehavým psychologickým potrebám určitých spoločenských skupín.“

„Drvivá väčšina výrobných zamestnancov nie je nijako ambiciózna a nestojí o účasť na zložitom rozhodovaní - za to sú platení vrcholoví vedúci pracovníci. na druhej strane chcú byť títo zamestnanci zapojení pomocou jasnej a úprimnej komunikácie do všetkých záležitostí, ktoré sa ich týkajú, ako sú napríklad mzdy, dôchodky, dovolenka, zásady pri prideľovaní služobných automobilov, pracovná doba či zdravotná starostlivosť a bezpečnosť pri práci.“

„Často však bohužiaľ neskôr zabúdame byť takí a počínať si tak, ako sme si toľko priali, aby si počínal a aký by mal byť náš prvý šéf.“

„Každá skupina má svoje nepísané zákony - štandardy predpokladaného správania sa v jednotlivých situáciách. Tieto normy udržujú konflikty medzi ľuďmi na minime, môžu však ubíjať tvorivosť.“


„Každá skupina má tri potreby: 1, splniť úlohu 2, budovať skupinu 3, budovať jednotlivca. Tieto tri potreby sa musia prekrývať a dopĺňať. Sú to akoby tri kruhové plochy, ktoré sa vzájomne prekrývajú. Plne funkčná skupina sa usiluje uspokojovať všetky potreby skupiny.“

„Keď im dôverujete, môžu vašu dôveru sklamať - pokiaľ im ale nedôverujete, tak vás zničia.“

„Odvaha je užitočná, keď sa uplatňuje ako smelé odmietanie konvenčných či opatrníckych obmedzení.“

„Dajte ľuďom skutočnú zodpovednosť spolu s potrebným stupňom nezávislosti a odmenia sa vám tým najlepším, čo v nich je.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 41 citátov