„Sila tímu, pokiaľ ide o naplnenie jeho poslania, je priamo závislá na tom, ako dobre vedúci vyberie jeho členov a umožní ich rozvoj.“

— John Adair

John Adair41
autor, teoretik 1934

Podobné citáty