„Súťaživosť ostrí schopnosti, ktoré však môžu byť efektívne využité iba v spolupráci s ostatnými.“

— John Adair

John Adair41
autor, teoretik 1934
Reklama

Podobné citáty

Coco Chanel foto
Coco Chanel foto
Reklama
Antoine de Saint-Exupéry foto
 Aristoteles foto

„Najpozoruhodnejšia na človeku je jeho schopnosť myslieť.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -383 - -321 pr. n. l.

Marcel Achard foto
  Konfucius foto
Sv. Vincent Pallotti foto
 Šalamoun foto
Reklama
Elton John foto

„Hudba má schopnosť uzdravovať.“

— Elton John anglický rockový pesničkár, skladateľ a klavirista 1947

 Molière foto
  Konfucius foto
Theodor W. Adorno foto

„Láska je schopnosť objaviť podobnosti v nepodobnom.“

— Theodor W. Adorno nemecký sociológ, filozof a muzikológ známy pre jeho kritickú teóriu o spoločnosti 1903 - 1969

Reklama
Martin Amis foto
Klement Alexandrijský foto
Marie Curie-Skłodowská foto
Abraham Lincoln foto
Ďalší