Joseph Addison citáty

Joseph Addison foto

23   194

Joseph Addison

Dátum narodenia: 1. máj 1672
Dátum úmrtia: 17. jún 1719

Joseph Addison bol anglický esejista, básnik, dramatik, učenec a politik. Oživil v krajine záujem o ľudové balady. Založil časopisy Spectator a Freeholder.


„Človek, ktorý miluje, je ochotný tak dlho ustupovať, až sa ocitne na hranici zraniteľnosti svojej hrdosti.“

„Naše skutočné šťastie sa nám často zjavuje vo forme bolestí, strát a sklamaní; ale buďme trpezliví a čoskoro ho uvidíme v jeho najvlastnejšej podobe.“


„Čím je slnečný svit pre kvetiny, tým je úsmev pre ľudí.“

„Zbabelec je človek, ktorý v nebezpečí myslí nohami.“

„Vedomie, že sme milovaní zmierňuje ťažké chvíle lúčenia. Posledné zbohom dokonca stráca všetku horkosť, ak je v ňom ešte počuť ozvenu lásky.“

„Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

„Hnev je príloha lásky. Patrí k nej ako šalát k ryži.“

„Ľudskosť sa javí v tom, že tým, ktorých nemilujeme, prajeme aspoň šťastie.“


„I veľká láska je len malou náhradou za prvú lásku.“

„Najväčšie šťastie života je istota v tom, byť milovaný pre seba samého, alebo, správnejšie, byť milovaný napriek sebe.“

„Čas je brusný kotúč, ktorý tie surové milostné záležitosti dvoch ľudí najprv vybrúsi do náležitej“

„Nič nie je tak nestáleho v prírode ako dámsky účes.“


„Keď sa muž bližšie zoznámi so svojou bohyňou, tá rýchlo klesne na ženu.“

„Človek sa odlišuje od všetkých ostatných stvorení schopnosťou smiechu.“

„Deň, hodina počestnej slobody stojí za celú večnosť v poddanstve.“

„Radosť vstupuje do nášho života, keď máme čo robiť, čo milovať a v čo dúfať.“

Podobní autori