„Naše skutočné šťastie sa nám často zjavuje vo forme bolestí, strát a sklamaní; ale buďme trpezliví a čoskoro ho uvidíme v jeho najvlastnejšej podobe.“

Joseph Addison fotka
Joseph Addison23
politik, spisovateľ a dramatik 1672 - 1719
Reklama

Podobné citáty

Blaise Pascal fotka

„Naše skutočné šťastie je nezávislé od šťastia.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

 Voltaire fotka

„Šťastie je iba sen, bolesť je skutočná.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Reklama
Paul Valéry fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
  Konfucius fotka
Reklama
Stefan Zweig fotka
Jean Paul fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Reklama
 Voltaire fotka

„Šťastie je snom a bolesť skutočnosťou.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Romain Rolland fotka
Theodor Fontane fotka
Francis Bacon fotka
Reklama
Chiara Lubich fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Reklama
Jean Paul fotka
 Stendhal fotka
Ďalšie