Clive Staples Lewis citáty

Clive Staples Lewis foto

18   28

Clive Staples Lewis

Dátum narodenia: 29. november 1898
Dátum úmrtia: 24. november 1963
Ďalšie mená: C.S. Lewis

Clive Staples Lewis, známy ako C. S. Lewis a používajuci prezývku Jack, bol írsky spisovateľ, jeden z najúspešnejších autorov fantasy.

Citáty Clive Staples Lewis


„Nikdy nie si príliš starý na to, aby si si vytýčil ďalší cieľ alebo začal snívať nový sen.“

„Nikdy nevieš, do akej miery niečomu naozaj veríš, kým sa to nestane otázkou tvojho života alebo smrti.“


„Bolesť je Boží megafón, ktorým chce zobudiť hluchý svet.“

„Keď objavujem v sebe túžbu, ktorú nijaká skúsenosť na tomto svete nemôže uspokojiť, najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet.“

„Pred nami sú lepšie veci než tie, ktoré zostali za nami.“

„Vo vzťahu k diablom sa ľudia môžu dopustiť dvoch rovnako závažných chýb. Prvá je neveriť v ich existenciu. Druhou chybou je v ne veriť a súčasne mať o ne prílišný a nezdravý záujem.“

„Dobrého človeka hľadaj medzi tými, ktorých svet odsudzuje...“

„Skúsenosť je tvrdý učiteľ, ale poučíš sa. Môj Bože, poučíš. C. S. Lewis“ Criminal minds, s05e13


„Ak ja, ktorý som taký, aký som, sa môžem v určitom zmysle považovať za kresťana, prečo by mali rôzne neresti iných ľudí dokazovať, že ich viera je len pretvárkou a zvykom?“

„Peklo si musíme představit jako stát, v němž se neustále každý stará o svou vlastní důstojnost a kariéru, stěžuje si na ostatní a žije smrtelně důležitými vášněmi – závistí, vědomím vlastní nepostradatelnosti a záští k ostatním.“ Rady zkušeného ďábla

„Odvaha nie je iba jedna z čností, ale forma každej čnosti v okamihu skúšky.“

„Vo vzťahu k Bohu sme všetci slabým pohlavím.“


„Naše heslo zní: Stále větší touha po stále měnším potěšení.“ Rady zkušeného ďábla

„Boh vymyslel ľudský motor, ktorý je poháňaný ním samým. On je palivom, ktoré má náš duch spaľovať, či potravou, ktorou sa má sýtiť. Nie je možné, aby nám Boh poskytol šťastie a pokoj mimo seba samého, lebo tam sa nenachádzajú. Nič také neexistuje.“

„Budúcnosť je niečo, kam sa každý z nás dostane rýchlosťou 60 minút za hodinu, a to bez rozdielu, kto to je a čo urobí.“

„Priateľstvo je nepotrebné, ako filozofia, ako umenie... Nemá cenu prežitia; skôr je to jedna z vecí, ktoré prežitiu dávajú cenu.“

Podobní autori