Citáty o učiteľoch

Zbierka citátov na tému škola a učenie, učitelia, jedlo, mat.

Najlepšie citáty o učiteľoch

Richard Bach fotka
Clive Staples Lewis fotka

„Skúsenosť je tvrdý učiteľ, ale poučíš sa. Môj Bože, poučíš. C. S. Lewis“

—  Clive Staples Lewis obhajca kresťanstva, románopisec a medievalista 1898 - 1963

Criminal minds,s05e13
Potvrdené výroky

Bruce Lee fotka

„Dobrý učiteľ chráni žiakov aj pred svojim vlastným vplyvom.“

—  Bruce Lee Čínsko-americký herec a umelec bojových umení 1940 - 1973

Gaius Julius Caesar fotka

„Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí.“

—  Gaius Julius Caesar rímsky senator -100 - -44 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Robert Baden-Powell fotka

„Skautský učiteľ učí chlapcov hrať hru tak, že hrá aj on.“

—  Robert Baden-Powell britský vojak, spisovateľ a zakladateľ skautského hnutia 1857 - 1941

Tomáš Garrigue Masaryk fotka

„Kým budeme generálom platiť viac, ako učiteľom, nebude mier vo svete.“

—  Tomáš Garrigue Masaryk prvý československý prezident 1850 - 1937

Varianta: Pamätajte si, že kým budeme generálom platiť viac ako učiteľom, nebude na svete mier.

Jan Amos Komenský fotka

„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Prisudzované výroky

Süleyman I. fotka

„Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“

—  Süleyman I. sultán Osmanskej ríše 1494 - 1566

Prisudzované výroky

Jack Kerouac fotka

Všetky citáty o učiteľoch

Celkom 83 citátov o učiteľoch, filtrovať:

Konstantin Sergejevič Stanislavskij fotka

„Ak vyučuje učiteľ zo životnej nevyhnutnosti, jeho žiaci sa nudia, sú otrávení a živoria spolu s ním.“

—  Konstantin Sergejevič Stanislavskij ruský a sovietsky herec a divadelný režisér 1863 - 1938

Prisudzované výroky

Citát „Z úvah učiteľa: profesori, ktorí prednášajú z knihy, by mali dovoliť študentom opisovať.“
Valeriu Butulescu fotka
Lao-c' fotka
František z Assisi fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
George Gordon Byron fotka

„Smútky sú našimi najlepšími učiteľmi. Človek uvidí ďalej cez slzu ako cez ďalekohľad. Zármutok je inštruktorom múdrych…“

—  George Gordon Byron anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Bill Gates fotka

„Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.“

—  Bill Gates, kniha Business @ the Speed of Thought

Business @ the Speed of Thought (1999)
Potvrdené výroky

Sókratés fotka
Konfucius fotka

„Učiteľ morálky má zostať slobodným.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Josemaría Escrivá de Balaguer fotka
Hérakleitos fotka
Chalíl Džibrán fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Citát „Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“
Charles Farrar Browne fotka
Jan Amos Komenský fotka

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Prisudzované výroky

Jan Masaryk fotka

„Pamätajte si, že kým budeme platiť viac generálom ako učiteľom, nebude na svete mier.“

—  Jan Masaryk český diplomat a politik 1886 - 1948

Prisudzované výroky

Bertolt Brecht fotka
Eduard Bass fotka

„Žiaci aj učitelia majú školu radi, nech hovoria čokoľvek, lebo sú tam prestávky.“

—  Eduard Bass český spisovateľ, novinár, spevák, fejtonista, herec, recitátor, konferencier a textár 1888 - 1946

Prisudzované výroky

Gabriel Laub fotka
Aulus Gellius fotka

„Knihy sú nemí učitelia.“

—  Aulus Gellius latinský autor a gramatik 123 - 180

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Albert Einstein fotka

„Láska je lepší učiteľ ako povinnosť.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Gaius Julius Caesar fotka
Andrej Kiska fotka

„Vyrastal som v kresťanskej rodine. Bol som pokrstený, a tým, že moji rodičia boli učitelia, a nechceli prísť o prácu, tak sme od 68. roku, alebo 67. roku, nemohli chodiť do kostola. Ja som do kostola chodil. Napriek tomu ja som tam chodil s babkou, ktorá bola veľmi silne veriaca. Napríklad prvé sväté prijímanie zorganizovala u nás doma. Prišiel ku nám farár, a odslúžil omšu u nás doma. Aby rodičia neprišli o prácu, tak prvé sväté prijímanie som dostal doma. Neskôr som, keďže ma rodičia neviedli ku kresťanstvu, pretože nechceli so mnou takto otvorene rozprávať, […] tak sa zo mňa stal ateista. Ja som ako človek, ktorý […] keď som bol vo veku stredoškoláka, vysokoškoláka, ja som nemal vieru. Neskôr som pôsobil v Spojených štátoch. […] Tam som sa bližšie zoznámil so židovským náboženstvom. Zaujímalo ma, ako funguje, a išiel som do jeho hĺbky. Neskôr, keď som prišiel naspäť z Ameriky, veľmi ma zaujal budhizmus ako taký, a to hlavne silnými črtami. Tým, že máme pracovať s vlastnou mysľou […], že tá myseľ, ktorú tu máme, mala by […], určuje to, či sa momentálne cítime šťastní alebo nešťastní. Takže som sa dosť poctivo, asi štyri alebo päť rokov, tomuto štúdiu venoval. A tak, ako ten vývoj išiel ďalej, tak som sa postupne zase vrátil k tým našim základom. Predsa len som sa vrátil k Biblii, a k tomu nášmu Bohu.
o svojom vierovyznaní“

—  Andrej Kiska prezident Slovenskej republiky 1963

predvolebná diskusia, 24. apríl 2013, Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza, Bratislava
Potvrdené výroky, Súkromný život
Zdroj: Kandidát na prezidenta Andrej Kiska o svojom svetonázore [online]. Humanisti.sk, 2013-04-26 [cit. 2014-06-12]. Dostupné online http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2013040051.

Francois Mauriac fotka
Hector Berlioz fotka

„Čas je veľký učiteľ. Bohužiaľ, zabíja svojich žiakov.“

—  Hector Berlioz francúzsky romantický skladateľ 1803 - 1869

Prisudzované výroky
Varianta: Čas je veľký učiteľ, ale bohužiaľ zabíja všetkých svojích žiakov.

William H. Gates fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
Adelbert Von Chamisso fotka

„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“

—  Adelbert Von Chamisso nemecký básnik a botanik 1781 - 1838

Prisudzované výroky

Ezra Pound fotka

„Nijaký učiteľ nestroskotal na svojej nevedomosti, mohol stroskotať, iba keď nevychádzal s triedou.“

—  Ezra Pound americký básnik a kritik 1885 - 1972

Prisudzované výroky

John Boynton Priestley fotka
Max Beerbohm fotka

„Držať sa hoc aj zlého učiteľa, je pre mladých ľudí zdravé; utužuje to svaly.“

—  Max Beerbohm anglický spisovateľ 1872 - 1956

Prisudzované výroky

John Osborne fotka

„Zlé povahy nikdy nemajú núdzu o učiteľov.“

—  Publilius Syrus latinský spisovateľ

Potvrdené výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Johann Friedrich Herbart fotka

„Nuda je smrteľný hriech učiteľa.“

—  Johann Friedrich Herbart nemecký filozof, psychológ a zakladateľ pedagogiky ako akademickej disciplíny 1776 - 1841

Prisudzované výroky

Ján z Kríža fotka

„Duša bez učiteľa, akokoľvek čnostná, je ako rozpálený uhoľ, ponechaný na seba: skôr vychladne, ako sa rozhorí.“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Prisudzované výroky

Andrej Kiska fotka
Milton Friedman fotka

„S úctou k platom učiteľov, hlavný problém nespočíva v tom, že by v priemere boli príliš nízke – v priemere môžu byť tiež príliš vysoké – ale v ich prílišnej uniformite a strnulosti. Zlí učitelia sú značne preplácaní a dobrí učitelia sú značne nedoplácaní. Platové tabuľky majú sklon byť uniformné a určované podstatne viac vekom, získanými titulmi a certifikátmi než zásluhami.“

—  Milton Friedman, kniha Capitalism and Freedom

With respect to teachers' salaries, the major problem is not that they are too low on the average — they may well be too high on the average — but that they are too uniform and rigid. Poor teachers are grossly overpaid and good teachers grossly underpaid. Salary schedules tend to be uniform and determined far more by seniority, degress received, and teaching certificates acquired than by merit. (en)
Potvrdené výroky, Kapitalizmus a sloboda (1962)
Zdroj: FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom. 3rd Edition, Chicago; Londýn : University of Chicago Press, 2002. 208 p. ISBN 0-226-26421-1. p. 95.

Marcus Tullius Cicero fotka

„Tým, ktorí sa chcú učiť, mnoho ráz škodí vážnosť učiteľov.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Prisudzované výroky

Henry Ward Beecher fotka
Karel Havlíček Borovský fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
József Egry fotka
Euripidés fotka
Johann Gottfried Herder fotka

„Jedna dobrá matka je viac hodná ako sto učiteľov.“

—  Johann Gottfried Herder nemecký filozof, teológ, básnik a literárny kritik 1744 - 1803

Titus Livius fotka
Charles de Montesquieu fotka
Christopher Morley fotka
Pavol VI. fotka
Mladší Plinius fotka
Samuel Smiles fotka

„Dom je pravou školou zdvorilosti, ktorá má v žene najpraktickejšieho učiteľa.“

—  Samuel Smiles škótsky autor 1812 - 1904

Varianta: Domov je pravou školou zdvorilosti, ktorá má v žene najpraktickejšieho učiteľa.

Terezie z Lisieux fotka
Julian Tuwim fotka
Jaroslav Dušek fotka
Robert Lee Frost fotka
Gordon Neufeld fotka
Frank Zappa fotka
Helen Keller fotka
Rudolf Steiner fotka
Konfucius fotka
Pema Chödron fotka