Citáty o učiteľoch


Bruce Lee foto
Bruce Lee 2
1940 – 1973
„Dobrý učiteľ chráni žiakov aj pred svojim vlastným vplyvom.“

Marcus Porcius Cato censorius foto
Marcus Porcius Cato censorius 46
politik, spisovateľ a ekonóm -234 – -149 pr. n. l.
„Od mnohých príklad si ber, čo prijať a čomu sa vyhnúť: život druhých je nám navždy učiteľom.“


Aulus Gellius foto
Aulus Gellius 8
latinský autor a gramatik 125 – 180
„Knihy sú nemí učitelia.“

Gaius Julius Caesar foto
Gaius Julius Caesar 22
rímsky senator -100 – -44 pr. n. l.
„Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí.“

George Gordon Byron foto
George Gordon Byron 57
anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 – 1824
„Smútky sú našimi najlepšími učiteľmi. Človek uvidí ďalej cez slzu ako cez ďalekohľad. Zármutok je inštruktorom múdrych...“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 44
prvý československý prezident 1850 – 1937
„Pamätajte si, že kým budeme generálom platiť viac ako učiteľom, nebude na svete mier.“

 Süleyman I. foto
Süleyman I. 2
sultán Osmanskej ríše 1494 – 1566
„Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“

 Sókratés foto
Sókratés 68
klasický grécky filozof z Atén -469 – -399 pr. n. l.
„Naša mládež miluje prepych. Nemá správne správanie. Neuznáva autority a nemá úctu pred starobou. Deti odvrávajú rodičom, srkajú pri jedle a tyranizuju svojich učiteľov.“


Andrej Kiska foto
Andrej Kiska 45
prezident Slovenskej republiky 1963
„Vyrastal som v kresťanskej rodine. Bol som pokrstený, a tým, že moji rodičia boli učitelia, a nechceli prísť o prácu, tak sme od 68. roku, alebo 67. roku, nemohli chodiť do kostola. Ja som do kostola chodil. Napriek tomu ja som tam chodil s babkou, ktorá bola veľmi silne veriaca. Napríklad prvé sväté prijímanie zorganizovala u nás doma. Prišiel ku nám farár, a odslúžil omšu u nás doma. Aby rodičia neprišli o prácu, tak prvé sväté prijímanie som dostal doma. Neskôr som, keďže ma rodičia neviedli ku kresťanstvu, pretože nechceli so mnou takto otvorene rozprávať, [...] tak sa zo mňa stal ateista. Ja som ako človek, ktorý [...] keď som bol vo veku stredoškoláka, vysokoškoláka, ja som nemal vieru. 'Neskôr som pôsobil v Spojených štátoch.' [...] 'Tam som sa bližšie zoznámil so židovským náboženstvom. Zaujímalo ma, ako funguje, a išiel som do jeho hĺbky. Neskôr, keď som prišiel naspäť z Ameriky, veľmi ma zaujal budhizmus ako taký, a to hlavne silnými črtami.' Tým, že máme pracovať s vlastnou mysľou [...], že tá myseľ, ktorú tu máme, mala by [...], určuje to, či sa momentálne cítime šťastní alebo nešťastní. Takže som sa dosť poctivo, asi štyri alebo päť rokov, tomuto štúdiu venoval. 'A tak, ako ten vývoj išiel ďalej, tak som sa postupne zase vrátil k tým našim základom. Predsa len som sa vrátil k Biblii, a k tomu nášmu Bohu.'“

 František z Assisi foto
František z Assisi 20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226
„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“

Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu 250
rumunský básnik a románopisec 1953
„Z úvah učiteľa: profesori, ktorí prednášajú z knihy, by mali dovoliť študentom opisovať.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 65
učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 – 1670
„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“


Eduard Bass foto
Eduard Bass 9
český spisovateľ, novinár, spevák, fejtonista, herec, rec... 1888 – 1946
„Žiaci aj učitelia majú školu radi, nech hovoria čokoľvek, lebo sú tam prestávky.“

Josemaría Escrivá de Balaguer foto
Josemaría Escrivá de Balaguer 52
španielsky teológ 1902 – 1975
„Ako, nesprávne konajú rodičia, učitelia a vedúci, keď vyžadujú absolútnu úprimnosť. A keď sa dozvedia úplnú pravdu, sú šokovaní.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Láska je lepší učiteľ ako povinnosť.“

Adelbert Von Chamisso foto
Adelbert Von Chamisso 1
nemecký básnik a botanik 1781 – 1838
„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 67 citátov