„Skautský učiteľ učí chlapcov hrať hru tak, že hrá aj on.“

Originál

The Scoutmaster teaches boys to play the game by doing so himself.

Posledná aktualizácia 10. január 2020. História
Robert Baden-Powell fotka
Robert Baden-Powell4
britský vojak, spisovateľ a zakladateľ skautského hnutia 1857 - 1941

Podobné citáty

Samuel Butler fotka
Dr. Seuss fotka
Citát „Radšej budem chlapec, ktorý sa hrá s papierovými lietadlami, než muž, ktorý sa hrá so ženskými srdcami.“
Niall Horan fotka
Seneca fotka
Albert Einstein fotka
Christopher Morley fotka

„Človek musí hrať sám so sebou nejakú hru, aby mu nebolo smutno.“

—  Christopher Morley americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 - 1957

Terezie z Lisieux fotka
Erasmus Rotterdamský fotka
Secundus Maior Gaius Plinius fotka
Valeriu Butulescu fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Tým, ktorí sa chcú učiť, mnoho ráz škodí vážnosť učiteľov.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Prisudzované výroky

Gabriel Laub fotka
Citát „Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
Jan Amos Komenský fotka

„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Prisudzované výroky

Súvisiace témy