„So životom je to ako s hrou. Nezáleží na tom, ako je dlhá, ale na tom, ako sa hrá.“

—  Seneca

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Seneca fotka
Seneca370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Podobné citáty

Albert Einstein fotka
Samuel Butler fotka
Seneca fotka

„Život je ako hra: nezáleží na tom, ako dlho trvalo predstavenie, ale na tom, ako dobre bolo zahrané.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky

Seneca fotka
Robert Baden-Powell fotka

„Skautský učiteľ učí chlapcov hrať hru tak, že hrá aj on.“

—  Robert Baden-Powell britský vojak, spisovateľ a zakladateľ skautského hnutia 1857 - 1941

Dr. Seuss fotka
Christopher Morley fotka

„Človek musí hrať sám so sebou nejakú hru, aby mu nebolo smutno.“

—  Christopher Morley americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 - 1957

Terezie z Lisieux fotka
Démokritos fotka

„Nerozumný túžia po dlhom živote, nech sa tešia z dlhého života.“

—  Démokritos staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

„Život je divadlo. Vieme ale, čo sa hrá?“

—  Franciszek A. Bielaszewski poľský bohemista, prekladateľ z češtiny do poľštiny 1949

Samuel Butler fotka
Valeriu Butulescu fotka
Erasmus Rotterdamský fotka
Secundus Maior Gaius Plinius fotka
Benjamin Franklin fotka

„Dlhý život nemusí byť dosť dobrý, ale dobrý život je dosť dlhý.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Súvisiace témy