Terezie z Lisieux citáty

 Terezie z Lisieux foto

125   479

Terezie z Lisieux

Dátum narodenia: 2. január 1873
Dátum úmrtia: 30. september 1897
Ďalšie mená: Santa Teresa di Lisieux, Sv. Terezka Ježiškova, Sv. Terézia Z Lisieux

Svätá Terézia z Lisieux bola francúzska rehoľníčka .

Citáty Terezie z Lisieux


„Sejme okolo seba dobro a nestarajme sa o to, či vyrastie. Pre nás je práca, pre Ježiša úspech.“

„Radosť je znakom veľkých svätých.“


„Boh mi dal otca a matku, ktorí boli hodnejší neba ako zeme.“

„Boh vás volá , aby ste sa k nemu pozdvihli výťahom lásky a nie vystupovali po namáhavých schodoch strachu.“

„Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého.“

„Láska sa nevyhovára na nemožnosť, lebo si myslí, že všetko smie a všetko môže.“

„Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch.“

„Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktoých milujeme.“


„V skutočnosti som iba tým, čo si Boh o mne myslí.“

„V malých krížoch spočíva celá naša radosť. Sú bežnejšie ako ťažké kríže a pripravujú srdce na ich prijatie, ak je to vôľa nášho dobrého Majstra.“

„V modlitbe a obeti spočívala všetka moja sila. Sú to neporaziteľné zbrane, ktoré mi dal Ježiš. Dokážu získať dušu oveľa lepšie ako slovo. to je moja častá skúsenosť.“

„Keby ste vedeli, akú hodnotu má v Ježišových očiach malé zrieknutie, usilovali by ste sa o ne ako lakomec, ktorý sa naháňa za pokladmi.“


„On nevolá tých, čo sú toho hodní, ale tých, ktorých sám chce.“

„Nemôžete byť polovičatým svätým. Alebo budete celý, alebo nijaký.“

„Pán poslúži si tými najslabšími nástrojmi, aby spôsobil zázraky.“

„Ponáhľam sa nie na prvé, ale na posledné miesto. Namiesto toho, aby som sa sfarizejom pchala dopredu, s dôverou opakujem pokornú modlitbu mýtnika. Jediné, čo nevzbudzuje závisť, je posledné miesto.“

Podobní autori