Citáty o vďačnosti

Zbierka citátov na tému bohatstvo, vďačnosť, život, jedlo.

Najlepšie citáty o vďačnosti

Doris Day fotka
Romano Guardini fotka

„Vďačnosť je spomienka srdca.“

—  Romano Guardini nemecký teológ a kňaz 1885 - 1968

Aurelius Augustinus fotka
Sri Bhagavan fotka
Jean de La Bruyere fotka
Honoré De Balzac fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Baltasar Gracián fotka

„Nádej má dobrú pamäť, vďačnosť zlou.“

—  Baltasar Gracián španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658

Georg Christoph Lichtenberg fotka

Všetky citáty o vďačnosti

Celkom 35 citátov o vďačnosti, filtrovať:

Margaret Cousins fotka
Titus Lucretius Carus fotka
Karel Kryl fotka
John Fitzgerald Kennedy fotka
Terezie z Lisieux fotka
Ľudovít Velislav Štúr fotka
Chalíl Džibrán fotka

„Tvoj priateľ je tvoja naplnená túžba. Je to pole, ktoré sa láskou osievaš a z ktorého žneš s dušou plnou vďačnosti.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Prisudzované výroky

Friedrich Nietzsche fotka

„Geniálny človek sa nedá zniesť, pokiaľ nemá ku genialite ešte aspoň dvoje: vďačnosť a čistotnosť.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Citát „Mŕtvi ľudia dostávajú viac kvetov ako živí, pretože smútok je silnejší než vďačnosť.“
Anne Frank fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka
Zuzana Čaputová fotka

„Modlitba je moja každodenná súčasť a je prejavom vďačnosti Bohu za to, čo ma v živote stretlo.
Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, 5. júl 2019“

—  Zuzana Čaputová prezidentka Slovenskej republiky 1973

Potvrdené výroky
Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/1159148/tradicna-levocska-put-pokracuje-omse-sa-zucastnila-aj-caputova.html

Matka Tereza fotka

„Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu a ľuďom svoju vďačnosť je prijímať všetko radostne.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Prisudzované výroky

Ezop fotka
Zuzana Čaputová fotka

„Modlitba je moja každodenná súčasť a je prejavom vďačnosti Bohu za to, čo ma v živote stretlo.“

—  Zuzana Čaputová prezidentka Slovenskej republiky 1973

Potvrdené výroky

Ambrose Bierce fotka
Jozef Tiso fotka

„Naša vina tkvie v našej vďačnosti a vernosti voči Nemcom, ktorí nielenže uznávali a schvaľovali existenciu nášho národa a jeho prirodzené právo na nezávislosť a národnú slobodu, ale pomáhali mu aj proti Čechom a Židom, nepriateľom nášho národa. Sme si však celkom istí, že táto „vina“ je v očiach katolíkov našou najväčšou cťou.
List pápežovi Piovi XII., 8. novembra 1944.“

—  Jozef Tiso slovenský kňaz a politik, predseda prvej slovenské republiky 1887 - 1947

Potvrdené výroky
Zdroj: Vatikán a Slovenská republika (1939-1945.) Dokumenty, zostavil I. Kamenec, V. Prečan, S. Škorvánek, Slovac Academic Press, Bratislava 1992, ISBN 80-85665-00-X. str. 207. Ďalej len Kamenec 1992.

Matka Tereza fotka
Mark Twain fotka
Joseph Brodsky fotka
Benjamin Franklin fotka

„Ten, kto vám urobil láskavosť, bude ochotnejší urobiť vám ďalšiu, ako ten, ktorého ste si vy sami zaviazali vďačnosťou.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Karl Kraus fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Louise L. Hay fotka
Karel Kryl fotka

„Kto dobrom čelí násiliu, len zriedka vďačnosť splodí,
veď na konopnú košeľu konope sa hodí,
ak chceš ju plátať.“

—  Karel Kryl český pesničkár 1944 - 1994

cz: Kdo dobrem čelí násilí, jen zřídka vděčnost zplodí,
vždyť na konopnou košili zas konopí se hodí,
chceš-li ji látat.
Pochyby (11. sloha, 3-5 verš), Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ČSFR
Potvrdené výroky

Clive Staples Lewis fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka