Publilius Syrus citáty

Publilius Syrus foto
208  223

Publilius Syrus

Dátum narodenia: 100
Ďalšie mená:Pubilius Syrus

Reklama

Publilius Syrus bol rímsky autor mimov a výrokov. Narodil sa v Sýrii, odkiaľ bol privedený do Ríma ako otrok. Jeho duchaplnosť a vtip mu vyslúžili prepustenie. Publius potom pôsobil v hereckej skupine, pre ktorú písal jednoduché hry a sám v nich vystupoval. Jeho divadelná spoločnosť sa zúčastnila aj hier poriadaných roku 46 pred Kr. Júliom Caesarom. Za svoj výstup tu získal Publilius Syrus ocenenie od samotného Caesara.

Z Publiliovho diela sa zachovala iba zbierka výrokov v jambickom a trochejskom metre. Každé ponaučenie pozostáva z jedného verša, pričom jednotlivé verše sú usporiadané abecedne podľa počiatočného písmena výroku. Rozsiahle dielo nie je pravdepodobne celé autentické. Obsahuje výroky iných slávnych autorít, napríklad Senecu, ale aj ďalších, málo známych anonymných básnikov. Počet pravých Publiliových výrokov bol stanovený na 700 poučení. Medzi nimi je i známy výrok: Iudex damnatur ubi nocens absolvitur .

Citáty Publilius Syrus

Reklama
Reklama
Reklama
Ďalší
Dnešné výročie
Karol Kuzmány foto
Karol Kuzmány1
slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a spisovateľ 1806 - 1866
Milton Friedman foto
Milton Friedman15
americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 - 2006
Podobní autori
Sophronius Eusebius Hieronymus foto
Sophronius Eusebius Hieronymus3
katolícky svätec
Claudius Claudianus foto
Claudius Claudianus11
rímsky latinský básnik
Aulus Gellius foto
Aulus Gellius8
latinský autor a gramatik
Marcus Valerius Martialis foto
Marcus Valerius Martialis33
latinský básnik z Hispánie
Marcus Terentius Varro Reatinus foto
Marcus Terentius Varro Reatinus10
staroveký latinský učenec
Sextus Propertius foto
Sextus Propertius16
latinský elegický básnik
Titus Maccius Plautus foto
Titus Maccius Plautus68
rímsky autor komédií
Catius Silius Italicus foto
Catius Silius Italicus2
rímsky konzul, rečník, a latinský epický básnik
Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus161
ranokresťanské teológ a filozof
Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius36
staroveký rímsky básnik