Publilius Syrus citáty

Publilius Syrus foto
210  239

Publilius Syrus

Dátum narodenia: 100
Ďalšie mená:Pubilius Syrus

Reklama

Publilius Syrus bol rímsky autor mimov a výrokov. Narodil sa v Sýrii, odkiaľ bol privedený do Ríma ako otrok. Jeho duchaplnosť a vtip mu vyslúžili prepustenie. Publius potom pôsobil v hereckej skupine, pre ktorú písal jednoduché hry a sám v nich vystupoval. Jeho divadelná spoločnosť sa zúčastnila aj hier poriadaných roku 46 pred Kr. Júliom Caesarom. Za svoj výstup tu získal Publilius Syrus ocenenie od samotného Caesara.

Z Publiliovho diela sa zachovala iba zbierka výrokov v jambickom a trochejskom metre. Každé ponaučenie pozostáva z jedného verša, pričom jednotlivé verše sú usporiadané abecedne podľa počiatočného písmena výroku. Rozsiahle dielo nie je pravdepodobne celé autentické. Obsahuje výroky iných slávnych autorít, napríklad Senecu, ale aj ďalších, málo známych anonymných básnikov. Počet pravých Publiliových výrokov bol stanovený na 700 poučení. Medzi nimi je i známy výrok: Iudex damnatur ubi nocens absolvitur .

Podobní autori

Sophronius Eusebius Hieronymus foto
Sophronius Eusebius Hieronymus3
katolícky svätec
Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus167
ranokresťanské teológ a filozof
Claudius Claudianus foto
Claudius Claudianus11
rímsky latinský básnik
Aulus Gellius foto
Aulus Gellius8
latinský autor a gramatik
Marcus Valerius Martialis foto
Marcus Valerius Martialis33
latinský básnik z Hispánie
Sextus Propertius foto
Sextus Propertius16
latinský elegický básnik
Marcus Terentius Varro Reatinus foto
Marcus Terentius Varro Reatinus10
staroveký latinský učenec
Titus Maccius Plautus foto
Titus Maccius Plautus68
rímsky autor komédií
Catius Silius Italicus foto
Catius Silius Italicus2
rímsky konzul, rečník, a latinský epický básnik
Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius36
staroveký rímsky básnik

Citáty Publilius Syrus

Citát „Duševná bolesť je horšia ako bolesť telesná.“
Reklama
Reklama
Reklama
Ďalší
Dnešné výročie
Martin Luther King foto
Martin Luther King17
americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií o... 1929 - 1968
Charles de Montesquieu foto
Charles de Montesquieu42
francúzsky spoločenský komentátor a politický mysliteľ 1689 - 1755
Joseph Rudyard Kipling foto
Joseph Rudyard Kipling15
anglický poviedok spisovateľ, básnik a románopisec 1865 - 1936
Kathleen Norris foto
Kathleen Norris1
1880 - 1966
Ďalších 17 dnešných výročie
Podobní autori
Sophronius Eusebius Hieronymus foto
Sophronius Eusebius Hieronymus3
katolícky svätec
Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus167
ranokresťanské teológ a filozof
Claudius Claudianus foto
Claudius Claudianus11
rímsky latinský básnik
Aulus Gellius foto
Aulus Gellius8
latinský autor a gramatik
Marcus Valerius Martialis foto
Marcus Valerius Martialis33
latinský básnik z Hispánie