Publilius Syrus citáty

Publilius Syrus foto
211  248

Publilius Syrus

Dátum narodenia: 100
Ďalšie mená:Pubilius Syrus

Reklama

Publilius Syrus bol rímsky autor mimov a výrokov. Narodil sa v Sýrii, odkiaľ bol privedený do Ríma ako otrok. Jeho duchaplnosť a vtip mu vyslúžili prepustenie. Publius potom pôsobil v hereckej skupine, pre ktorú písal jednoduché hry a sám v nich vystupoval. Jeho divadelná spoločnosť sa zúčastnila aj hier poriadaných roku 46 pred Kr. Júliom Caesarom. Za svoj výstup tu získal Publilius Syrus ocenenie od samotného Caesara.

Z Publiliovho diela sa zachovala iba zbierka výrokov v jambickom a trochejskom metre. Každé ponaučenie pozostáva z jedného verša, pričom jednotlivé verše sú usporiadané abecedne podľa počiatočného písmena výroku. Rozsiahle dielo nie je pravdepodobne celé autentické. Obsahuje výroky iných slávnych autorít, napríklad Senecu, ale aj ďalších, málo známych anonymných básnikov. Počet pravých Publiliových výrokov bol stanovený na 700 poučení. Medzi nimi je i známy výrok: Iudex damnatur ubi nocens absolvitur .

Podobní autori

Sophronius Eusebius Hieronymus foto
Sophronius Eusebius Hieronymus3
katolícky svätec
Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus167
ranokresťanské teológ a filozof
Claudius Claudianus foto
Claudius Claudianus11
rímsky latinský básnik
Aulus Gellius foto
Aulus Gellius8
latinský autor a gramatik
Marcus Valerius Martialis foto
Marcus Valerius Martialis33
latinský básnik z Hispánie
Titus Maccius Plautus foto
Titus Maccius Plautus68
rímsky autor komédií
Marcus Terentius Varro Reatinus foto
Marcus Terentius Varro Reatinus10
staroveký latinský učenec
Sextus Propertius foto
Sextus Propertius16
latinský elegický básnik
Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius36
staroveký rímsky básnik
Catius Silius Italicus foto
Catius Silius Italicus2
rímsky konzul, rečník, a latinský epický básnik

Citáty Publilius Syrus

Citát „Duševná bolesť je horšia ako bolesť telesná.“
Reklama
Reklama
Reklama
Ďalšie
Dnešné výročie
Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel77
nemecký básnik a dramatik 1813 - 1863
Peter Jilemnický foto
Peter Jilemnický1
1901 - 1949
Erich Fromm foto
Erich Fromm106
nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980
Laurence Sterne foto
Laurence Sterne3
írsky / anglický spisovateľ 1713 - 1768
Ďalších 24 výročí
Podobní autori
Sophronius Eusebius Hieronymus foto
Sophronius Eusebius Hieronymus3
katolícky svätec
Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus167
ranokresťanské teológ a filozof
Claudius Claudianus foto
Claudius Claudianus11
rímsky latinský básnik
Aulus Gellius foto
Aulus Gellius8
latinský autor a gramatik
Marcus Valerius Martialis foto
Marcus Valerius Martialis33
latinský básnik z Hispánie