Publilius Syrus citáty

Publilius Syrus foto

208   193

Publilius Syrus

Dátum narodenia: 100
Ďalšie mená: Pubilius Syrus

Publilius Syrus bol rímsky autor mimov a výrokov. Narodil sa v Sýrii, odkiaľ bol privedený do Ríma ako otrok. Jeho duchaplnosť a vtip mu vyslúžili prepustenie. Publius potom pôsobil v hereckej skupine, pre ktorú písal jednoduché hry a sám v nich vystupoval. Jeho divadelná spoločnosť sa zúčastnila aj hier poriadaných roku 46 pred Kr. Júliom Caesarom. Za svoj výstup tu získal Publilius Syrus ocenenie od samotného Caesara.

Z Publiliovho diela sa zachovala iba zbierka výrokov v jambickom a trochejskom metre. Každé ponaučenie pozostáva z jedného verša, pričom jednotlivé verše sú usporiadané abecedne podľa počiatočného písmena výroku. Rozsiahle dielo nie je pravdepodobne celé autentické. Obsahuje výroky iných slávnych autorít, napríklad Senecu, ale aj ďalších, málo známych anonymných básnikov. Počet pravých Publiliových výrokov bol stanovený na 700 poučení. Medzi nimi je i známy výrok: Iudex damnatur ubi nocens absolvitur .


„Keď sa nenávisť stane zbabelou, vyjde do spoločnosti a zmení si meno na spravodlivosť.“

„Duševná bolesť je horšia ako bolesť telesná.“


„Strach zo smrti je horší ako sama smrť.“

„Kto stratí dôveru, viac stratiť nemôže.“

„Štedrý človek si vymyslí aj dôvod na dávanie.“

„Ak ovládneš vlastný hnev, premôžeš najväčšieho nepriateľa.“

„Čas je najlepší lekár; Trpezlivosť ruže prináša; Každú bolesť vylieči trpezlivosť.“

„Bolesť núti klamať ľudí celkom nevinných.“


„Miluj otca dobrého, znášaj zlého.“

„Láska je ako slza, vzniká v oku a do srdca preniká.“

„Kde strach má sídlo, zriedka spánok prebýva.“

„Aj lož je pravda, keď rozkazuje mocnejší.“


„Život máme požičaný, nie darovaný.“

„V dobrom človeku hnev rýchlo opadne.“

„Dobrí ľudia svoj hnev dlho neživia.“

„Múdrosti sa učíme uvažovaním.“

Podobní autori