Citáty o hnevu


Jane Austen foto
Jane Austen 16
anglická autorka románov 1775 – 1817
„O ktorej zo svojich najdôležitejších maličkostí vám mám porozprávať najprv?“

 Dalajláma foto
Dalajláma 24
duchovný vodca Tibetu 1935
„Skutočný hrdina je ten, kto premôže svoj vlastný hnev..“


„Rozum človeka zadržuje hnev a je cťou, keď odpustí previnenie.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 65
učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 – 1670
„Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.“

 Buddha foto
Buddha 48
nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Bu... -566 – -483 pr. n. l.
„Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou.“

„Hnev môže človek v sebe potlačiť, lásku však nie.“

 Seneca foto
Seneca 370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 – 65 n. l.
„Hnev je krátkodobé šialenstvo.“

 Seneca foto
Seneca 370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 – 65 n. l.
„Najlepším liekom na hnev je čas.“


 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Keď tu vidím toľko prebytku, cítim vo vnútri hnev. Neschvaľujem ho v sebe, ale je to niečo, s čím si nepomôžete po tom, čo ste videli Etiópiu.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť... Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 208
latinský spisovateľ 100
„Ak ovládneš vlastný hnev, premôžeš najväčšieho nepriateľa.“

John Lubbock foto
John Lubbock 1
britský bankár, liberálny politik, filantrop, vedec 1834 – 1913
„Náš vlastný hnev alebo zlosť nám narobia viac škody, ako to, čo nás k hnevu priviedlo.“


Palladás 32
staroveký grécky spisovateľ 400
„Ovocím Diovho hnevu je žena - dar namiesto ohňa; neblahý darček tu nahrádza oheň a žiar, lebo večnými svármi ona človeka páli a morí, takže aj mladého muža na starca zrazu premení. V súzvuku s mužom tak manželka jediná nežije nikdy, ani keď v zlatej sieni v láske sa zlučuje s ním.“

Francis Bacon foto
Francis Bacon 104
anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 – 1626
„Hnev robí z tupých ľudí vtipných, ale udržuje ich v chudobe.“

 Buddha foto
Buddha 48
nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Bu... -566 – -483 pr. n. l.
„Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou.“

Marcus Porcius Cato censorius foto
Marcus Porcius Cato censorius 46
politik, spisovateľ a ekonóm -234 – -149 pr. n. l.
„Hnev bráni duchu poznať pravdu.“