Pavel z Tarsu citáty

 Pavel z Tarsu foto

3   5

Pavel z Tarsu

Dátum narodenia: 5 n. l.
Dátum úmrtia: 67 n. l.
Ďalšie mená: Apoštol Pavol

Apoštol Pavol bol prvý kresťanský teológ. Má aj prívlastok Apoštol národov.


„Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.“ 1 Kor 11,1

„Svet má patriť bláznom.“

„Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom.“ Ef 4,26

Podobní autori