„Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.“

—  Pavel z Tarsu, 1 Kor 11,1

 Pavel z Tarsu foto
Pavel z Tarsu3
ranokresťanský apoštol a misionár 5 - 67

Podobné citáty