„Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.“

—  Pavel z Tarsu, 1 Kor 11,1

 Pavel z Tarsu foto
Pavel z Tarsu3
ranokresťanský apoštol a misionár 5 - 67
Reklama

Podobné citáty

 Tereza z Avily foto
Oscar Wilde foto
Reklama
Elton John foto
Vladimír Mečiar foto
 Ján Pavol II. foto
 Ján Pavol II. foto
Reklama
 Ján Pavol II. foto
Blaise Pascal foto
 Ján Pavol II. foto
 Ján Pavol II. foto