Marcus Porcius Cato censorius citáty

Marcus Porcius Cato censorius foto

46   15

Marcus Porcius Cato censorius

Dátum narodenia: 234 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 149 pr. n. l.
Ďalšie mená: Marcus Porcius Cato, Marcus Porcius St. Cato, Марк Порций Катон Старший

Marcus Porcius Cato bol rímsky politik, autor niekoľkých literárnych diel. Je nazývaný tiež Cato Cenzor podľa úradu cenzora, ktorý dlhé roky zastával, alebo Cato Starší , aby bol odlíšený od Catona Mladšieho, svojho pravnuka.

Pochádzal zo starobylej plebejskej rodiny z Tuscula, ktorá mala rodinnú tradíciu vojenskej služby, ale nie v štátnej správe. Bol vychovaný pre kariéru v armáde a v poľnohospodárstve, ale všimol si ho Lucius Valerius Flaccus, ktorý ho priviedol do Ríma. Postupne absolvoval celý rebríček štátnych hodností – tribunát , kvestúru , úrad edila , préturu , konzulát a nakoniec úrad cenzora .


„Od mnohých príklad si ber, čo prijať a čomu sa vyhnúť: život druhých je nám navždy učiteľom.“

„Neklesaj na duchu, ani v zlých pomeroch: maj nádej - len tá nás neopustí ani v smrti.“


„Človek ktorý dokáže mlčať, hoci má pravdu, je skoro Boh.“

„Človek, ktorý dokáže mlčať, aj keď má pravdu, je skoro Boh.“

„Hnev bráni duchu poznať pravdu.“

„Ak si nahnevaný, nehádaj sa o neistých veciach, lebo hnev bráni rozumu, aby určil, čo je pravda.“

„Stará láska už nemá nádej sa zmeniť.“

„Priateľstvo nech sa neroztrhne, ale pozvoľna rozpára. - Radšej chcem, aby sa ľudia spýtali, prečo mi nebol postavený pomník, ako prečo mi bol postavený.“


„Srd plodí nenávisť, súlad živí lásku.“

„Striedaj so starosťami občas i radosť a veselosť, aby si mal dosť síl zniesť každé trápenie.“

„Z príkladu mnohých ľudí sa nauč, čo máš a čo nemáš robiť, pretože život iných je naším učiteľom.“

„Za najdôležitejšiu cnosť považuj schopnosť držať jazyk na uzde; Držať jazyk za zubami.“


„S výrečnými nebojuj slovami: jazyk majú všetci, múdrosť ducha málokto.“

„Silný je ten človek, ktorý dokáže mlčať aj vtedy, keď je v práve.“

„Odpúšťaj celému svetu, iba sebe nič.“

„Vzdelanie je sladký plod s horkým koreňom.“

Podobní autori