Marcus Porcius Cato censorius citáty

Marcus Porcius Cato censorius foto

46   15

Marcus Porcius Cato censorius

Dátum narodenia: 234 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 149 pr. n. l.
Ďalšie mená: Марк Порций Катон Старший, Marcus Porcius Cato, Marcus Porcius St. Cato

Marcus Porcius Cato bol rímsky politik, autor niekoľkých literárnych diel. Je nazývaný tiež Cato Cenzor podľa úradu cenzora, ktorý dlhé roky zastával, alebo Cato Starší , aby bol odlíšený od Catona Mladšieho, svojho pravnuka.

Pochádzal zo starobylej plebejskej rodiny z Tuscula, ktorá mala rodinnú tradíciu vojenskej služby, ale nie v štátnej správe. Bol vychovaný pre kariéru v armáde a v poľnohospodárstve, ale všimol si ho Lucius Valerius Flaccus, ktorý ho priviedol do Ríma. Postupne absolvoval celý rebríček štátnych hodností – tribunát , kvestúru , úrad edila , préturu , konzulát a nakoniec úrad cenzora .

Citáty Marcus Porcius Cato censorius


„Od mnohých príklad si ber, čo prijať a čomu sa vyhnúť: život druhých je nám navždy učiteľom.“

„Neklesaj na duchu, ani v zlých pomeroch: maj nádej - len tá nás neopustí ani v smrti.“


„Človek ktorý dokáže mlčať, hoci má pravdu, je skoro Boh.“

„Človek, ktorý dokáže mlčať, aj keď má pravdu, je skoro Boh.“

„Hnev bráni duchu poznať pravdu.“

„Ak si nahnevaný, nehádaj sa o neistých veciach, lebo hnev bráni rozumu, aby určil, čo je pravda.“

„Stará láska už nemá nádej sa zmeniť.“

„Priateľstvo nech sa neroztrhne, ale pozvoľna rozpára. - Radšej chcem, aby sa ľudia spýtali, prečo mi nebol postavený pomník, ako prečo mi bol postavený.“


„Muž trpí veľkými myšlienkami viacej, než veľkými láskami.“

„Vyzbrojuj sa poznatkami ducha a nikdy sa neprestaň učiť, lebo život bez náuky sa takmer podobá smrti.“

„Nikomu neuškodilo, že mlčal, skôr mu škodilo, že hovoril.“

„Ak ťa niekto chváli, snaž sa sám seba správne posúdiť: pokiaľ ide o teba, never inému viac ako sám sebe.“


„Ľudský život je ako železo, ktoré sa opotrebováva, ak ho používaš a ktoré zožerie hrdza, ak ho nepoužívaš.“

„Šťastie praje zlým, aby im mohlo uškodiť.“

„Nahnevaný človek otevára ústa a zavára oči.“

„Nič na svete nie je také ťažké, ak si to rozdelíte na malé práce.“

Podobní autori