„Vzdelanie je sladký plod s horkým koreňom.“

Marcus Porcius Cato censorius fotka
Marcus Porcius Cato censorius43
politik, spisovateľ a ekonóm -234 - -149 pred n. l.

Podobné citáty

Isokratés fotka

„Vzdelanie je sladký plod horkého koreňa.“

—  Isokratés staroveký grécky rečník -436 - -338 pred n. l.

Aristoteles fotka

„Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Prisudzované výroky

Vladislav Vančura fotka
August von Kotzebue fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Pearl S.  Buck fotka
Robert Kiyosaki fotka
Karl Marx fotka

„Byť radikálny znamená uchopiť vec u koreňa. Koreňom človeka je však sám človek.“

—  Karl Marx nemecký filozof, ekonóm 1818 - 1883

Prisudzované výroky
Varianta: Byť radikálnym znamená ísť veci až na koreň. Koreňom človeka je však človek sám.

Aurelius Augustinus fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Koreňom všetkého dobra je láska.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Buddha fotka

„Koreňom zla je nedostatok poznania.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -563 - -483 pred n. l.

Sofoklés fotka

„Usiluj sa byť veselý, smiech je koreňom života.“

—  Sofoklés staroveký grécky tragéd -496 - -406 pred n. l.

George Herbert fotka

„Od búrok majú duby hlbšie korene.“

—  George Herbert vo Walese narodený anglický básnik, rečník a anglikánsky kňaz 1593 - 1633

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“