Nemecké príslovia

„Šťastie vyhľadáva tých, čo pred ním utekajú a uteká pred tými, ktorí ho hľadajú.“

„Šťastný človek nepočuje hodiny odbíjať.“


„Peniaze nerobia človeka šťastným, ale upokojujú ho.“

„Nie šťastie, ale sklamanie učí muža poznávať ženy.“

„Láska zaháňa čas, čas zaháňa lásku.“

„Nikto nie je šťastnejší ako ten, kto si myslí, že je šťastný.“

„Keď vstúpi bieda do domu, láska oblokom vyletí.“

„Múdrosť nie je vždy liek na bolesť srdca.“


„Najťažšou batožinou je prázdny mešec.“

„Ak nešťastie spí, nesmieš ho budiť.“

„Akú lyžicu máš, toľko naberieš.“

„Dobrý plat vyrába šťastných pracovníkov.“


„Kto sa ustavične díva na hviezdy, ľahko sa mu stane, že si rozbije nos“

„Masť pláva po povrchu, ale pena ešte nad ňou.“

„Mlčaním sa ešte nikto nepreriekol.“

„Človeku samému nie je dobre ani v raji.“