„Srd plodí nenávisť, súlad živí lásku.“

Marcus Porcius Cato censorius fotka
Marcus Porcius Cato censorius43
politik, spisovateľ a ekonóm -234 - -149 pred n. l.
Reklama

Podobné citáty

Decimus Magnus Ausonius fotka

„Pravda plodí nenávisť.“

—  Decimus Magnus Ausonius básnik 310 - 395
Prisudzované výroky, Source: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Reklama
Publius Afer Terentius fotka
Publius Afer Terentius fotka
Elias Canetti fotka

„Mŕtvy sa živia predsudkami, živí láskou.“

—  Elias Canetti v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,románopisec, dramatik, memoárista a non-fiction spisovateľ 1905 - 1994

Aurelius Augustinus fotka
Jean-pierre Claris De Florian fotka
Margarita Aliger fotka

„Človek nenávidí z lásky, nie z nenávisti.“

—  Margarita Aliger slávna sovietska poetka, prekladateľka a novinárka 1915 - 1992
Prisudzované výroky

Paul Claudel fotka
Thomas Fuller fotka
Mladší Plinius fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“