„Srd plodí nenávisť, súlad živí lásku.“

Marcus Porcius Cato censorius fotka
Marcus Porcius Cato censorius43
politik, spisovateľ a ekonóm -234 - -149 pred n. l.
Reklama

Podobné citáty

Decimus Magnus Ausonius fotka
Publius Afer Terentius fotka
Reklama
Publius Afer Terentius fotka
Elias Canetti fotka

„Mŕtvy sa živia predsudkami, živí láskou.“

—  Elias Canetti v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,románopisec, dramatik, memoárista a non-fiction spisovateľ 1905 - 1994

Aurelius Augustinus fotka
Margarita Aliger fotka

„Človek nenávidí z lásky, nie z nenávisti“

—  Margarita Aliger slávna sovietska poetka, prekladateľka a novinárka 1915 - 1992

Reklama
Jean-pierre Claris De Florian fotka
Mladší Plinius fotka
Thomas Fuller fotka
Paul Claudel fotka
Reklama
Carlo Goldoni fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Henry Ford fotka