„Mŕtvy sa živia predsudkami, živí láskou.“

Posledná aktualizácia 9. jún 2020. Histórie
Elias Canetti fotka
Elias Canetti43
v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,romá… 1905 - 1994
Editovať

Podobné citáty

Karl Marx fotka

„Trápia nás nielen živí, ale i mŕtvi.“

—  Karl Marx nemecký filozof, ekonóm 1818 - 1883

Maurice Maeterlinck fotka

„Živí sú mŕtvi na dovolenke.“

—  Maurice Maeterlinck belgický dramatik, básnik, esejista 1862 - 1949

„Mŕtvi – sú živí bez práva mať hlas.“

—  Jozef Urban slovenský básnik, publicista a spisovateľ 1964 - 1999

Kamil Peteraj fotka

„Sme len tak krátko živí a tak dlho budeme mŕtvi!“

—  Kamil Peteraj slovenský básnik, spisovateľ a textár 1945

Varianta: Istý chlapík v krčme: Sme len tak krátko živí a tak dlho budeme mŕtvi!

Citát „Mŕtvi ľudia dostávajú viac kvetov ako živí, pretože smútok je silnejší než vďačnosť.“
Anne Frank fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
George Bernanos fotka
Napoleon Bonaparte fotka

„Odvaha je ako láska - musí sa živiť nádejou.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Rabíndranáth Thákur fotka
Jaroslav Pelikan fotka

„Tradícia je živá viera mŕtvych; tradicionalizmus je mŕtva viera živých.“

—  Jaroslav Pelikan historik, odborník na kresťanstvo 1923 - 2006

Tradition is the living faith of the dead, traditionalism is the dead faith of the living. (ang.)
Potvrdené výroky
Zdroj: PELIKAN, Jaroslav. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine : vol. 1 The Emergence of the Catholic Tradition (100–600). Chicago : University of Chicago Press, 1971. 394 s. ISBN 0-226-65370-6. s. 9.

George Burns fotka
François-René de Chateaubriand fotka

„Knihami mŕtvi poúčajú živých.“

—  François-René de Chateaubriand francúzsky spisovateľ, politik, diplomat a historik 1768 - 1848

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Valeriu Butulescu fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Epikúros ze Samu fotka
Dorothy Parker fotka

„Knihami mŕtvi poučujú živých.“

—  Dorothy Parker americká poetka, autorka poviedok, kritička a satirička 1893 - 1967

Elisabeth of Wied fotka

„Snaž sa živých milovať tak ako mŕtvych.“

—  Elisabeth of Wied rumunská spisovateľka 1843 - 1916

Prisudzované výroky
Varianta: Snaž sa živých milovať tak ako aj mŕtvych.

François-René de Chateaubriand fotka

„Knihami mŕtvi poúčajú živých.“

—  François-René de Chateaubriand francúzsky spisovateľ, politik, diplomat a historik 1768 - 1848

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Súvisiace témy