„Mŕtvi ľudia dostávajú viac kvetov ako živí, pretože smútok je silnejší než vďačnosť.“

— Anne Frank

Reklama

Podobné citáty

Josef Čapek foto
 Matka Tereza foto
Reklama
Henry Ward Beecher foto
Christian Morgenstern foto
ľudovít Velislav Štúr foto
Ignác z Loyoly foto
 Ezop foto
Romano Guardini foto
Reklama
Marcel Achard foto
Rabíndranáth Thákur foto
Phil Bosmans foto
Božena Němcová foto
Reklama
Dietrich Bonhoeffer foto
 Matka Tereza foto
Frida Kahlo foto
Ďalšie