„Mŕtvi ľudia dostávajú viac kvetov ako živí, pretože smútok je silnejší než vďačnosť.“

—  Anne Frank

Anne Frank fotka
Anne Frank6
nemecké dievča židovského pôvodu 1929 - 1945

Podobné citáty

Karl Marx fotka

„Trápia nás nielen živí, ale i mŕtvi.“

—  Karl Marx nemecký filozof, ekonóm 1818 - 1883

Elias Canetti fotka

„Mŕtvy sa živia predsudkami, živí láskou.“

—  Elias Canetti v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,románopisec, dramatik, memoárista a non-fiction spisovateľ 1905 - 1994

„Mŕtvi – sú živí bez práva mať hlas.“

—  Jozef Urban slovenský básnik, publicista a spisovateľ 1964 - 1999

Maurice Maeterlinck fotka

„Živí sú mŕtvi na dovolenke.“

—  Maurice Maeterlinck belgický dramatik, básnik, esejista 1862 - 1949

George Burns fotka
François-René de Chateaubriand fotka

„Knihami mŕtvi poúčajú živých.“

—  François-René de Chateaubriand francúzsky spisovateľ, politik, diplomat a historik 1768 - 1848

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Kamil Peteraj fotka

„Sme len tak krátko živí a tak dlho budeme mŕtvi!“

—  Kamil Peteraj slovenský básnik, spisovateľ a textár 1945

Varianta: Istý chlapík v krčme: Sme len tak krátko živí a tak dlho budeme mŕtvi!

Jaroslav Pelikan fotka

„Tradícia je živá viera mŕtvych; tradicionalizmus je mŕtva viera živých.“

—  Jaroslav Pelikan historik, odborník na kresťanstvo 1923 - 2006

Tradition is the living faith of the dead, traditionalism is the dead faith of the living. (ang.)
Potvrdené výroky
Zdroj: PELIKAN, Jaroslav. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine : vol. 1 The Emergence of the Catholic Tradition (100–600). Chicago : University of Chicago Press, 1971. 394 s. ISBN 0-226-65370-6. s. 9.

Valeriu Butulescu fotka
Epikúros ze Samu fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Dorothy Parker fotka

„Knihami mŕtvi poučujú živých.“

—  Dorothy Parker americká poetka, autorka poviedok, kritička a satirička 1893 - 1967

Napoleon Bonaparte fotka

„Živý pešiak je viac ako mŕtvy generál.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Elisabeth of Wied fotka

„Snaž sa živých milovať tak ako mŕtvych.“

—  Elisabeth of Wied rumunská spisovateľka 1843 - 1916

Prisudzované výroky
Varianta: Snaž sa živých milovať tak ako aj mŕtvych.

François-René de Chateaubriand fotka

„Knihami mŕtvi poúčajú živých.“

—  François-René de Chateaubriand francúzsky spisovateľ, politik, diplomat a historik 1768 - 1848

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Maxim Gorkij fotka

„Dieťa je živý kvet zeme.“

—  Maxim Gorkij ruský spisovateľ 1868 - 1936

Prisudzované výroky

Anatole France fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x