„Mŕtvi ľudia dostávajú viac kvetov ako živí, pretože smútok je silnejší než vďačnosť.“

— Anne Frank

Reklama

Podobné citáty

Josef Čapek foto
 Matka Tereza foto
Reklama
Henry Ward Beecher foto
Christian Morgenstern foto
ľudovít Velislav Štúr foto
Ignác z Loyoly foto
 Ezop foto
Marcel Achard foto
Reklama
Romano Guardini foto
Rabíndranáth Thákur foto
Phil Bosmans foto
Dietrich Bonhoeffer foto
Reklama
Božena Němcová foto
Frida Kahlo foto
Ďalší